HOME - Tilbage til START - Tryk her!

Home    weblog    Artikel-emner...find artikler, analyser og kommentarer her til en lang række begivenheder og udviklingsforløb, der alt sammen er med til at påvirke og forme vores hverdag og den måde vi tænker på, selvom meget simpelthen løber hen over hovedet på os ... eller smutter mellem vore fingere uden at vi opdager, at vi måske blev taget lidt ved næsen. Virkeligheden er ofte mere og andet - og indimellem ganske anderledes - end vi tror, også selvom vi måske 'selv har set den' med 'vore egne øjne!' ...læs her, der, og allevegne! ...bli' roligt klogere ...det skader ikk'!  
 
 
 

Artikler & Features:

Artikler i dato-orden


Handelsregning fra Sydatlanten: "3 cigaretter = 4 kartofler = 1 frimærke!"

 -  "Et frimærke, please!" - "...sågerne, værs'go, det bliver lige 4 kartofler!"

Mogens Engelund
17. oktober 2006
Sådan kunne ordvekslingen godt ha' lydt en stormomsust dag på en ensomt beliggende vulkanø i Sydatlanten. Men så er vi også langt væk hjemmefra, rent faktisk så langt væk hjemmefra som man stort set næsten kan komme. Nemlig på øen Tristan da Cunha i Sydatlanten, der skilter med at være det ensomste sted på kloden. Øen blev set første gang for 500 år siden af den portugisiske søfarer og admiral Tristao da Cunha.

Hizbolla udbedrer Israels ødelæggelser i Libanon

 -  [Øjenvidnerapport fra Libanon - Hezbollah helps mend divisions]

Sara Flounders
25. september 2006
Hizbollah er ikke til at komme uden om i Libanon, og de er særdeles aktive i oprydning og genopbygning, ligesom de i øvrigt har været siden den forrige konflikt med Israel i 2000. Men mere end noget andet er de ved at udvile til til en social magtfaktor, ikke mindst i kombination med en svag civil regering i Beirut. Hizbollah har dermed udviklet sig til et voksende problem for Israel (og dermed delvis også for USA), ikke pga. organisationens religiøse holdninger, men først og fremmest fordi Hizbollah gradvis udvikler sig til en væbnet national bevægelse. Og er der noget der kan styrke opbakningen bag en sådan bevægelse, så er det de militære resultater, som Hizbollah opnåede under kampene mod Mellemøstens normalt helt enerådige og traditionelt så sejrrige militære styrker fra Israel.

Syd-Libanon - Civilbefolkning i frygt for at blive offer for mere end 1 million ueksploderede småbomber!

 -  [LEBANON: Southerners live in fear of one million cluster bombs]

IRINnews.org
25. september 2006
Efter at de israelske tropper trak sig tilbage fra Sydlibanon, var der bred erkendelse blandt fredsarbejdere om at israelerne havde opført sig aldeles uetisk i kraft af den udbredte anvendelse af klyngebombe de havde gjort anvendelse af, og det blev vurderes at der fortsat var 100.000 ueksploderede genstande tilbage. Omfanget viser sig nu at være langt mere omfattende, og der anslås nu at ligge mere end 1 million ueksploderede småbomber i den sydlige del af Libanon og det er samtidig blevet klart, at 90% af samtlige småbomber er nedkastet inden for krigens sidste 3 døgn på et tidspunkt, hvor områderne stort set mennesketomme. Formålet kunne således udelukkende være at ramme civilbefolkningen, når den vendte tilbage, - og dermed altså rent umiddelbart vurderet en decideret terrorhandling over for den libanesiske civilbefolkning udført af den israelske regering og militær!

Nepal - Spændingen stiger i takt med at forhandlingerne genoptages!

 -  [Rebels and government to hold decisive peace talks]

IRINnews.org
19. september 2006
Her få dage før fredsforhandlingerne mellem maoisterne og Nepals overgangsregering genoptages stiger spændingen. Det er ingen hemmelighed, at i takt med at forhandlinger nærmer sig de mere "sprængfarlige" emner som kontrollen over de væbnede styrker, så ligger der en nagende mistillid, som skal ryddes af vejen før en endelig fredsplan kan rulles ud. Selvom FN ikke er direkte involveret i fredsforhandlingerne, står organisationen i dag tættete på "sidelinjen" end hidtil, for forhandlingernes næste fase kan formentlig ikke løses uden inddragelse af bistand udefra.

KINA - Miljømæssige forandringer i Kina påvirker hele Jorden miljø mere end forandringer i noget andet land!

 -  [The most important story in the world]

Jonathon Porritt
18. september 2006
Udviklingen i Kina er af den største betydning for resten af kloden, og forandringer i de miljømæssige forhold, der relaterer sig til Kinas moderne industrielt baserede udvikling er af så stor betydning, at de ikke kan overvurderes.

Global Sikkerhed - Bush vinder ikke kampen mod al-Qaida

 -  [Al-Qaida’s new terrain]

Paul Rogers
14. september 2006
På femårs-dagen for hændelserne den 11. september gentog præsident Bush sine tidligere fremsatte planer om fastholde krigsindsatsen i Irak og Afghanistan som en væsentlig komponent i den globale krig mod terror som gradvis skal udvides til at omfatte andre regioner, hvorfra terroren har sin oprindelse. Den første fase, som udgøres af bestræbelserne om at opnå kontrol i Afghanistan og Irak samtidig med at al-Qaida bevægelsen ødelægges, mens den anden fase handler om regime-forandringer i Nordkorea og Iran kombineret med grundlæggelse af et mere pro-amerikansk Mellemøsten, der kan sikre USAs langsigtede olieinteresser. Men som det ser ud nu, er George Bush langt fra at vinde den første fase, hvor nederlaget simpelthen ligger og lurer om hjørnet (osse selvom Danmark fortsat støtter Bush's krig!)

Sibirien - Et projekt for en multi-millionær med politiske ambitioner!

 -  [Roman Abramovich’s Chukotka project]

Zygmunt Dzieciolowski
12. september 2006
Det er svært for Ruslands ny-rige at få fodfæste inden landets politiske ledelse. Putin og hans regering ser helst at disse økonomiske mastodonter holder sig til deres økonomiske geschæfter. Der findes dog undtagelser. Chealsea-ejeren, den hovedrige russer Roman Abramovich, er guvernør i den fjerntliggende Chukotka-region i den siberske ødemark, fortrinsvis befolket af Chutchi-nomader. Under sin første periode som guvernør var enthusiasmen stor og Abramowich investerede løs af sine egne lommer, så regionen kunne få de nødvendige faciliteter. Der er sket megen udvikling i regionen, men også billionærer kan blive trætte, og i de senere år har Abramowich i høj grad administreret regionen fra sit kontor i London.

USA - Bush's selv-bestaltede kamp for sit "verdensherredømme"!

 -  [Bush slanders 1,5 billion Muslims]

John Catalinotto
10. september 2006
Præsident Bush og topfolkene i den amerikanske regering har indført en ny modstander, som de hævder, at USA er i krig med, - nemlig "den islamiske fascisme". De har givet den lille yderliggående traditionalistiske højrefløj inden for Islam en så voldsom opmærksomhed i kraft af den retoriske anvendelse af ordet "fascisme", at bevægelsen alene i kraft heraf har øget sin indflydelse (som et dybfølt retorisk og håndgribeligt "modangreb" mod de amerikanske - i det mindste - retoriske overgreb). Baggrunden har for Bush & Co. først og fremmest været at kunne legitimere den amerikanske "indsats for demokrati" rundt om i verden, som i stadig stigende omfang viser sig som et amerikansk stunt med voldsomme omkostninger der overstiger udbyttet, og med den politik Bush og hans rådgivere er i færd med at føre, lægger de sig i stadig stigende omfang ud med verdens 1,5 milliarder muslimer.

Pakistan - Over 5.000 enlige kvinder og mere end 40.000 faderløse børn lider fortsat!

 -  [PAKISTAN: Women hit hardest in quake aftermath]

IRINnews.org
8. september 2006
Tusinder af ofre for sidste års jordskælv lever fortsat under dybt foruroligende forhold. Enlige kvinder er hårdt ramt efter at have mistet deres mand, ikke mindst som følge af uhensigtsmæssige sociale strukturer og en arveretslige sædvaneregler, der absolut ikke begunstiger kvinderne. Børn, som er faderløse, anses derfor også som "forældreløse", selvom de fortsat har deres mor, netop som følge af de vanskeligheder, som enlige mødre har med at kunne opretholde en indkomst, der kan forsørge en familie.

Nepal - Optimisme før genoptagelse af fredsproces!

 -  [NEPAL: Government and Maoists optimistic about peace process]

IRINnews.org
8. september 2006
Siden maj måned har maoisterne og den midlertidige regeringen haft tre forhandlingsrunder, der har resulteret i en "køreplan for en forretningsgang i fredsprocessen", en aftale om afholdelse af valg til en forfatningsgivende forsamling samt om visse rammer for en sådan ny forfatning. De to parter har også været enig om at anmode FN om at støtte fredsprocessen og en demobilisering af de væbnede styrker. Spændingen stiger nu før forhandlingerne mellem de to parter genoptages i den kommende uge, for nu er det emnet omkring de væbnede styrker og spørgsmålet om den ensidige afvæbning af "People's Army", som USA og Indien er fortalere for uden at stille lignende krav til "Nepalese Army", der hidtil har været et beredvilligt redskab for kongemagten og hvis hærledelse stort set er identisk med ledelsen da den samme hæren bar navnet "Royal Nepalese Army" og havde kongen som den øverst ansvarlige.

Libanon - Tusindvis af ueksploderede bomber ligger og flyder!

 -  [LEBANON: Agencies and others tackle cluster bomb threat]

IRINnews.org
7. september 2006
Jeg ved ikke hvem, der har opfundet "Klyngebomber", men jeg ved at det er Israel, der har spredt dem over store civile områder i Libanon, og nu er bl.a. FN's minerydnings-teams i gang med at fjerne i tudinsvis af ueksploderede småbomber, der alle er livsfarlige at være i nærheden af, når de eksploderer. Indtil videre har FN-teams identificeret 435 lokaliteter med ialt mere end 100.000 småbomber, der hver især blot er på størrelse med et lille batteri til en lommelampe. Siden konflikten er standset er 12 personer dræbt og 61 kvæstet af disse småbomber, men da det blot er muligt for et enkelt minerydningsteam at destruere mellem 50 og 100 småbomber dagligt, vil der gå en rum tid før alle de formentlig 100.000 eller flere er destrueret.

Afghanistan - Tusinder flygter fra kampene omkring Kandahar!

 -  [AFGHANISTAN: Thousands displaced by fighting in Kandahar]

IRINnews.org
6. september 2006
Kampene omkring Kandahar tiltager. Det er i dette område at Taliban-bevægelsen tilsyneladende er ved at genvinde dele af fordums styrke, og sammenstødene med NATO-styrkerne bliver mere og mere intense, ligesom det også er tilfældet i Helmand-provinsen lidt vest for Kandahar, hvor de danske styrker er placeret. Talrige afghanske familier, som er vendt tilbage til området med et håb om at kunne opbygge en fredelig fremtid tvinges nu atter på flugt, og fremtiden ser ud til at have lange udsigter.

Islam - En religion, hvor vore fordomme ofte overstiger vor viden!

 -  [What do we actually know about Mohammed?]

Patricia Crone
31. august 2006
Vor generelle viden om Mellemøsten er ofte baseret på fordomme end på konkret viden om forholdene. Dette gælder også vor viden om verdens næstmest udbredte religion Islam, som mange er hurtige til at affærdige med udsagn om dens mangler på uafhængige filosofiske overvejelser. Patricia Crone påviser her, at studier af specielt religionens tidlige periode indeholder mange komponenter, som er meget anderledes end mange forventer, men også af stor betydning for at forstå den efterfølgende udvikling.

Største demonstration i 20 år!

 -  [Demonstrationer i flere danske byer, 17. maj 2006]

Mogen Engelund
19. maj 2006
Mellem 50.000 og 100.000 mødte frem på Christiansborg Slotsplads til det første slag i kampen mod forringelser af vores velfærd, til "...en kamp, vi har tænkt os at vinde!"

Thailand - Parlamentsvalg med tvivlsomt flertal til Thaksin

 -  Flere ubekendte under valg i Thailand med flertal for en "no-vote"!?

Mogens Engelund
3. april 2006
Under gårsdagens valg i Thailand viste den oppositionens sammenhold sig at holde i en utraditionel boycot af parlamentsvalget og omfattende mistillidserklæring fra et flertal af vælgerne i Bangkok, mens der fortsat er opbakning bag premierminister Thaksin i Thailands landområder.

Indien og Nepal - Terroraktionerne i Benares og erfaringer herfra!

 -  [Lessons from the Benaras Blasts]

Dr. Pravin Rajbahak
29. marts 2006
De tragiske bombeaktioner i Benares (Varanasi) i begyndelsen af marts og det efterfølgende hændelsesforløb afslørede noget af den dobbeltmoral, der hersker i Indien i forbindelse med den form for aktive eller passive deltagelse og medinddragelse i hele den ligeså tragiske hændelsesforløb, der har udspillet sig i Nepal gennem de seneste år. Samtidig med at nepaleserne på linie med inderne sørger over og beklager de tragiske hændelser i Benares, så latterliggør inderne ganske åbenlyst de nepalesiske forsøg på at opretholde eller genoprette ro og orden, samtidig med at landet (Indien) yderligere huser hele skaren af top-maoister. For at sætte hele sagen på spidsen, så anklager Indien samtidig Pakistan for at gøre nøjagtig det samme som Indien selv gør, nemlig huse terrorister som drager over grænsen og udøver terroraktioner (først og fremmest i Kashmir).

Ethiopien - Opfordring til europæiske statsledere om at imødegå diktatur og støtte demokrati i Ethiopien!

 -  [Call to the European Heads of States and the EU Commission to oppose dictatorship and support Ethiopian democracy]

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter
Press Release No. 27

22. marts 2006
EU's observatører fra sidste års parlamentsvalg har langt om længe offentliggjort deres endelige og meget kritiske rapport over deres observationer fra parlamentsvalget. Network of Ethiopean Scolars i Skandinavien anbefaler alle europæiske lande og deres statsledere om lægge det stærkest mulige pres på premierminister Meles og hans regering for at løslade alle politiske fanger, som er under stærke anklager for forbrydelser, der spænder fra terror og folkemord til landsforrædderi, udelukkende fordi de har dristet sig til at protestere mod det diktatur Meles har søgt at etablere under dække af at vil tilvejebringe og sikre demokratiske tilstande. Meles bør samtidig presses til at indlede en demokratisk dialog uden inddragelse af bizarre anklager som hidtil.

Nepal - Kong Gyanendra: Drager han i exil eller skal han prøves for "Folkets Domstol"?

 -  [The future of Nepal's king - "Either exile or trial before a people's court"]

A World to Win News Service
24. februar 2006
Der er næppe tvivl om at de manifestationer som henholdsvis Nepal Kong Gyanendra og Nepals Maoister forsøgte sig med tidligere på måneden gav flest point til maoisterne. Nepals monarki er rystet, og Kong Gyanendra forsøger at skaffe sig opbakning under rundture i landområderne, men uden den store succes. Den anti-korruptions kommission, Kong Gyanendra nedsatte efter sin magtovertagelse for et år siden med henblik på at kontrollere det politiske system og retsvæsenet har Højesteret opløst og kendt forfatningsstridig.

Irak - Et splittet samfund sat i brand!

 -  [Iraq's burning season]

Poul Rogers
23. februar 2006
De strategier for udvikling af demokrati i Irak, som først og fremmest USA er forfatter til, har i stadig større udstrækning vist sig fejlagtige, eller i det mindste aldeles utilstrækkelige. Læs Poul Rogers vurderinger af hvorfor det kunne gå så galt, som det er sket i de seneste dage og uger, med flere hundrede dræbte og bombesprængning af shia-muslimernes største helligdom, al-Askari Moskeen i Samarra.

Nepal - Situationsvurdering i anledning af "Demokratiets Dag"!

 -  Kong Gyanendra "bestemmer", politikerne aktionerer og maoisterne reagerer!

Mogens Engelund
21. februar 2006
I lørdags "fejrede" nepaleserne "Demokratiets Dag". King Gyanendra holdt en tale fra sit refugium i Pokhara, som hans egen vice-premierminister efterfølgende roste som et stærkt indlæg i landets demokratiske proces. De politiske partier i 7-parti-alliancen havde arrangeret en demonstration, der forløb i god ro og orden uden det helt store fremmøde, og Prachanda fejrede for en uges tid siden 10 års-dagen for Folkekrigen med en radiotransmitteret tale (via "People’s Republic of Nepal Radio"). Mens kongens stædighed er ved at have overvundet visse befolkningsgruppers ønsker om at se ham drage i exil, så er det først og fremmest maoisterne, der i øjeblikket udgør stort set den eneste relle udfordring for Kong Gyanendra, og der forekommer ikke megen tvivl om at Formand Prachandas mediestunts har gjort ham til en markant politisk udfordrer for såvel Kong Gyanendra som for de traditionelle politiske partier.

Nepal - Den nationale krise og dens politiske karakteristika!

 -  [NEPAL: The political context of the crisis in Nepal]

IRINnews.org
20. februar 2006
Nepals politiske krise forekommer stadig mere kompliceret, selvom der nu tegner sig et stadig skarpere billede af en meget omfattende politisk opposition mod Kong Gyanendra og hans magtovertagelse 1. februar 2005. Skønt hæren fortsat støtter Kong Gyanendra, isoleres kongen i forhold til stadig større dele af befolkningen, og initiativet med byrådsvalg i Nepals 58 største byer den 8. februar blev en total fiasko for kongen og en overvældende succes for specielt maoisterne samt de øvrige politiske partier, der opfordrede til boykot af valget. Den generelle situation ser i øjeblikket således ud: De politiske partier ønsker demokratiet genetableret hurtigst muligt, hvad der forekommer uløseligt uden yderligere politiske konfrontationer mellem de politiske partier og kongen. På den anden side kan den alliance de politiske partier allerede har indgået med maoisterne medvirke til en fredeligere overgangsfase, hvilket støttes af et bredt befolkningsmæssigt ønske om en fredelig udvikling. Stadig flere ønsker en markant indskrænkning af kongens fremtidig magt og indflydelse, selvom det er lige netop dette problem, det er sværest at finde en løsning på, så længe hæren er underlagt kongens kommando.

Nepal - Folkekrigen, en vurdering!

 -  [NEPAL: Overview analysis: A people’s war?]

IRINnews.org
20. februar 2006
De hårde kampe mellem Nepals maoister og sikkerhedsstyrkerne har haft voldsomme konsekvenser på den lokale befolkning i de berørte regioner, hvoraf mange i forvejen levede på grænsen til et eksistensminimum. Mere end 12.000 er dræbt under Folkekrigen og menneskerettighedsorganer anslår, at op mod 2 millioner mennesker har været tvunget til at flygte eller flytte midlertidigt eller permanent som følge af konflikten. Maoisterne har søgt at udnytte Kong Gyanendras upopulære direkte magtovertagelse til noget der antyder, at maoisterne er ved at være villige til at indgå i en mere fredelig politisk proces, - blot uden kongelig indblanding!

Nepal - Terrorisme eller kamp mod undertrykkelse?

 -  [NEPAL: Terrorism or liberation? Life in a rebel-held village]

IRINnews.org
20. februar 2006
Den lokale befolkning i de maoist-kontrollerede områder lever i en vanskelig situation, hvor de på den ene side er underlagt den herskende og udøvende myndighed fra maoisterne, samtidig med at de risikerer korporlige respressalier fra den nepalesiske hær (uanset at denne ikke kan give nogen form for sikkerhed). Maoisterne hjælper lokalbefolkningen i fredelige stunder, men kræver samtidig skatter fra den hårdt belastede lokalbefolkning, hvor mange børn i øvrigt kun kender til et liv i utryghed og underlagt borgerkrigens svøbe.

Danmark og Islam - Vestens strategiske overvejelser som følge af krisen efter Muhammed-tegningerne

 -  [The anti-Islam cartoons and the imperialist powers' strategic considerations]

A World to Win News Service
13. februar 2006
Det voksende oprør blandt muslimer over Jyllands-Posten karrikaturtegninger af profeten Muhammed har udviklet sig til et globalt problem, som påvirker Vestens strategiske interesser. Problemet indgik som selvstændigt punkt på dagsordenen under sidste uges møde mellem NATO-alliancens forsvarsministre. Krisen giver pludselig Europa en ny og mere aktiv rolle i forhold til den arabiske og muslimske del af verden. Læs den radikale amerikanske vurdering af situationen fra "A World To Win News Service".

Nepal - Succesrig boycot af valget og nye militære sejre for maoisterne

 -  [Nepal election boycott successful, new Maoist military victories]

A World to Win News Service
13. februar 2006
Den boycot af valget, som var iværksat af såvel den demokratiske 7-parti alliance som af maoisterne var en så stor succes, at maoisterne aflyste resten af den generalstrejke, som eller var planlagt til at vare yderligere tre dage til den 11. februar. Samtlige internationale kommentatorer er enige i deres bedømmelse af valget som et totalt mislykket forsøg fra kongen på at legitimere hans absoluttet magtposition. Kongens regime angiver selv valgdeltagelsen til 20%, mens eksempelvis BBC kun anslår den til omkring 10%. "A World to :Win News Service", der har tætte maoist-kontakter oplyser, at en del vælgere i den vestlige del af Nepal blev arresteret for at skrive "Etabler en Forfatningsgivende Forsamling" på deres stemmeseddel! (såfremt dette er korrekt, kan der ikke have været meget hemmeligt over de pågældende afstemninger!).

Nepal - Rapporter fra byråds-valget i Kathmandu

 -  [Reporters' Poll Diary]

UnitedWeBlog
10. februar 2006
Det har været rimeligt svært at danne sig et generelt billede af valgdagens forløb, ikke mindst fordi den forløb langt mere fredeligt end forventet (og heldigvis da for det), men journalister fra Kathmandu Post og Kantipur besøgte nogle af afstemningsstederne på forskellige tidspunkter i løbet af valgdagen, og her er deres iagttagelser.

Nepal - Mange har tabt deres stemme allerede før valget!

 -  [NEPAL: To vote or not to vote?]

IRINnews.org
6. februar 2006
Der er ikke megen valgstemning i de 58 større byer, hvor der skal afholdes valg onsdag. Der er heller ikke megen trafikstøj eller aktivitet i øvrigt i kraft af, at maoisterne har erklæret bandh i 7 dage, fra 5.-11. februar. Der er ikke mange, der har lyst til at modsætte sig maoisterne, så der er meget stille i disse dage. Men det kommer næppe til at få den store indflydelse på de få byrådsvalg, der efter alt at dømme afholdes, uanset at hele valgsceneriet er en total farce. Der er da også kun kandidater opstillet i mindre end halvdelen af valgkredsene, mange har trukket sig, og mange af de opstillede ved end ikke, hvordan de er end som kandidater!

Danmark - et skrækkeligt tegneserieland!

 -  [A carnival of stupidity]

Neal Ascherson
6. februar 2006
Meget har vi hørt om en vis samling karrikaturtegninger om en person, man ikke hverken afbilder og da slet ikke karrikerer - lige med undtagelse af i Jylland, hvor man altså bare ved bedre. Og man føler sig simpelthen bare for god, måske selvgod og i hvert fald bedre end dem, der sagtens kunne se, at det der simpelthen bare var for vildt, ikke mindst efter at udlændingelovgivningen er strammet og at tonen i debatten er blevet lidt vel stramtandet. På et eller andet tidspunkt blir det bare for meget! - Her er en britisk bedømmelse af Neal Ascherson.

Ethiopien - Indtrængende opfordring til at standse al bistand til Meles' regime!

 -  [Denounce, NOT resource the Brutal Dictatorship of Ethiopia: A Renewed Call on the International Community to Stop Aid to the Meles Regime]

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter
Press Release No. 23

5. februar 2006
Ethiopiens regering kalder landet demokratisk, men ikke desto mindre har regimet frataget oppositionen alle fundamentale parlamentariske rettigheder og derefter buret stort set hele oppositionen inde da de dristede sig til at reagere mod regimets måder at forvalte den ethiopiske variant af demokrati på. Reaktionerne fra Europa og USA har bl.a. været omdirigering af bistandsaktiviteterne, så disse ikke længere blev forvaltet af regeringsorganer. Dette har Meles Zenawi og hans regering reageret på ved at vende kritikken rundt, og ensidigt totalt afvise samtlige udenlandske kritikpunkter som fuldstændig usande. Demokratiet bekymrer ikke længere Meles Zenawi, og det er ifølge Network of Ethiopian Scolars i Skandinavien af afgørende betydning at al bistand til Meles Zenawis regime indstilles huirtigst muligt, samt at beslutningerne fra den tidligere vedtagne EU-resolution gennemføres snarest muligt og helst omgående.

Ethiopien - "Udvikling er ikke afhængig af bistand" siger premierminister Meles

 -  [ETHIOPIA: Development not dependent on aid - Meles]

IRINnews.org
30. januar 2006
Ethiopiens premierminister Meles lader sig ikke skræmme af at udenlandske donorer omdirigerer fattigdoms-bistanden så den går uden om det ethiopiske statsapparat. Meles selvsikkerhed fejler ikke noget, og det er et af problemerne i Ethiopien, hvor befolkningsgruppen fra Tigre (ca. 5% af Ethiopien samlede bef.) har opnået statsmonopol på politisk og økonomisk indflydelse og det lider stadig større dele af resten af befolkningen under. Selvom det Meles-kontrollerede regeringsparti har mere end absolut flertal i Parlamentet tåler Meles ikke kritik, og parlamentets regler er lavet om (af Meles og hans håndgangne), så oppositionen er totalt uden indflydelse og endog har fået frataget fundamentale demokratiske indsigelsesrettigheder. Indsigelser og protester resulterer i arrestationer og mange oppositionspolitiske står til meget strenge straffe for blot at have deltaget i fredelige demonstrationer i det samfund, som præsident Meles betegner som demokratisk!

Nepal - De opstillede kandidater til byrådsvalgene er stærkt udsatte for overgreb

 -  [NEPAL: Second election candidate attacked by rebels]

IRINnews.org
30. januar 2006
Valgdagen for byrådsvalgene den 8. februar nærmer sig. Kongen og regeringen står svagt, og i omkring 15% af valgkredsene er slet ingen opstillet, og andre steder vil der heller ikke blive afholdt valg, da der kun er opstillet en kandidat. Modsætningerne mellem de opstillede kandidater og de demokratiske kræfter bliver gradvis stærkere og specielt maoisterne har taget meget skrappe midler i brug over for opstillede kandidater, hvoraf mange må formodes at trække deres opstilling tilbage inden valget. Overfald og kidnapning af de opstillede griber stadig mere om sig.

Nepal - Maoisterne intensiverer angreb og samtidig præges bybilledet af stadig mere massive demonstrationer vendt mod kongen

 -  [Maoist military attacks, massive demonstrations hit Nepali monarchy]

A World to Win News Service
29. januar 2006
Nepals monarki er rystet som aldrig før efter flere ugers voldsomt pres fra to sider. Maoisterne slog til med "nålestiks-operationer" i og omkring flere af Nepals større byer, og "7-parti-alliancen" har intensiveret demonstrationerne deriblandt også flere steder i Kathmandu-Dalen. Alligevel fastholder Kong Gyanendra og regeringen at byrådsvalgene den 8. februar skal afholdes, selvom de forlængst har mistet enhver form for betydning, og blot udsætter en masse uskyldige for unødige risici. Og derudover har maoisterne udskrevet et 7-dages "bandh" med butikslukninger og indstilling af al trafik.

Det palæstinensiske selvstyre - Hamas vinder parlamentsvalget

 -  [Hamas wins Palestinian election]

WikiNews
26. januar 2006
Alle var enige om at Hamas formentlig ville få et godt valg, og måske også et rigtig godt valg, men der var ikke mange, der havde forestillet sig, at Hamas ville kunne få absolut flertal. Men det politiske vacuum, der er opstået i palæstinensisk politik efter Arafat, kombineret med flertallet af Hamas-lederes ønske om større politisk indflydelse har uden tvivl fået mange vælgere til at stemme på Hamas, netop fordi de var i tvivl om, hvem de skulle give deres stemme. Og da Hamas ikke tidligere havde stillet op, blev der utvivlsom lagt større forventninger på dem, netop i kraft af det herskende politiske "tomrum".

Nepal - Torsdagens demonstrationer resulterede i øget magtanvendelse fra politi og sikkerhedsstyrker

 -  [NEPAL: National strike ends with more violence]

IRINnews.org
26. januar 2006
Torsdagens omfattende demonstrationer (26.jan) i masser af byer over hele Nepal resulterede i mange arrestationer samt forulempelser af mange deltagere i det store antal fredelige demonstrationer. Presset mod de opstillede kandidater til byrådsvalgene øges, ikke mindst fra maoisterne, og den internationale bevågenhed er yderligere skærper, efter at også Kina nu er begyndt at udtrykke bekymring over udviklingen i Nepal.

Nepal - Demonstrationer vendt mod monarkiet spredes over stadig større dele af landet

 -  [Nepal monarchy shaky as insurgency, protests spread]

David Hoskins
25. januar 2006
Demonstrationer vendt mod Kong Gyanendras illegitime regering og mod selv monarkiet spreder sig over stadig større dele af Nepal. Det forekommer som om intensititen tiltager i takt med politiets stadig voldsommere fremfærd. Maoisternes bevæbnede opstand intensiveres og deres militære kampagner målrettes i stigende omfang mod sikkerhedsstyrkernes mindre forlægninger omkring de større byer. Kongen og den traditionelle elite er hårdt trængt, og deres traditionelle forbundsfæller i Vesten støtter i stigende omfang de demokratiske initiativer.

Nepal - Sammenstød mellem politi og demonstrater

 -  [NEPAL: Police again clash with protesters]

IRINnews.org
24. januar 2006
Selvom forbuddet mod forsamlinger og møder er ophævet samt at blokeringen af mobiltelefoner er indstillet, så er der fortsat uroligt i Kathmandu. For sikkerhedsstyrkerne har tilsyneladende fået instrukser om ikke at tillade større forsamlinger og demonstrationer, så da der opstod spontane demonstrationer, brød sikkerhedsstyrkerne ind og der opstod konfrontationer, der resulterede i arrestationer, ligesom en del demonstrater måtte behandles for sikkerhedsstyrkernes voldsomhed.

Israel Palestina Vestbredden Gaza - Den virkelige Ariel Sharon og hans politik

 -  [Israel and Palestine: The real Ariel Sharon]

Michael Kramer
23. januar 2006
Mens mange havde svært ved at vurdere fremtidsudsigterne for en fredelig udvikling efter Ariel Sharons forsvinden ud af israelsk politik, så er holdningen blandt de palæstinensiske ledere ganske tydelig: "Fra den dag Ariel Sharon lod sig indrullere i den israelske besættelsesmagts hærstyrker til den dag han blev kørt til hospitalen, har han ikke foretaget sig bare én god ting for palæstinensiske folk. Set fra et palæstinensisk synspunkt er han en kriminel, han har end ikke bare et enkelt forsøg vag sig på en fredelig løsning. Sharon var utvivlsomt en god leder for den israelske besættelsesmagt, men har var ikke en god leder for det israelske folk, og heller ikke en god leder for det jødiske folk, men han var god som leder for besættelserne. Der kan det palæstinensiske folk ikke føle noget tab ved at denne mand dør".

Nepal - Stadig voldsommere sammenstød mellem maoister og sikkerhedsstyrker bekymrer menneskerettigsorganisationer

 -  [NEPAL: Rights activists concerned over escalating violence]

IRINnews.org
23. januar 2006
I takt med at byrådsvalgene nærmer sig, øges også voldsomheden i sammenstødene mellem maoister og sikkerhedsstyrker. Omfanget af arrestationer er tiltaget, og presset fra de demokratiske politiske partier i 7-parti-alliancen mod Kong Gtanendra for at aflyse valgene den 8. befruar øges dag for dag. Partierne har indkaldt til demonstrationer torsdag den 26. januar, hvor sikkerhedsstyrkerne formentlig blokerer for en større demonstration, men det løser ikke probelmerne på valgdagen, hvor det er stadig mere tydeligt, at der formentlig ikke er tilstrækkeligt med politi eller militær til at sikre fredelige valghandlinger.

Nepal - Kongen mod Folket!?

 -  Hvad sker der i Nepal i dag? ...planlagt demokratisk manifestation erstattet af mennesketomme gader!

Mogens Engelund
20. januar 2006
De politiske partier i 7-parti-alliancen (dvs. alle de dominerende demokratiske politiske partier) havde planlagt hvad der måske kunne have udviklet sig til den største demokratiske manifestation i Nepal nogensinde, men den risiko turde Kong Gyanendra ikke løbe, og kongen er måske netop nu ved at vende sine sikkerhedsstyrker imod folket. Det er i hvert fald en kendsgerning at der i dag anvendes langt flere ressourcer på at undgå en demokratiske demonstration end på at bekæmpe maoisterne!

Nepal - Kofi Annan er stærkt bekymret over udviklingen i Nepal!

 -  [NEPAL: UN Secretary-General dismayed over recent events]

IRINnews.org
20. januar 2006
FN's generalsekretær Kofi Annan har udtalt stærk bekymring efter at Nepals illigitime regering har arresteret mindst 120 toppolitikere og menneskerettighedsforkæmpere. Kofi Annan opfordrer på det stærkeste Kong Gyanendras regering til at indlede en dialog med såvel de politiske partier som med maoisterne for at forsøge at afsluttet den konflikt, der nu gennem 10 år har kostet mere end 12.000 mennesker livet.

Nepal - Bekymring over konfliktens tiltagende voldsomhed og de ulykkelige konsekvenser for lokalbefolkningen

 -  [NEPAL: Concern over escalating violence on civilians]

IRINnews.org
17. januar 2006
Konflikten mellem maoisterne og Kong Gyanendras statsapparat har tydeligvis tiltaget i styrke efter at Kong Gyanendras regering totalt afholdt sig fra at indgå nogen former for forhandlinger med eller politiske tilnærmelser til maoisterne under maoisternes fire måneder lange våbenhvile.
  Menneskerettighedsorganisationer er bekymret over den aktuelle optrapning af kamphandlingerne og advarer mod de voksende og yderst ulykkelige konsekvenser konflikten har for den lokale befolkning.

Nepal - Flere og større væbnede sammenstød efter våbenhvilens afslutning

 -  [Ceasefire ends, major clashes erupt in Nepal]

A World to Win News Service
16. januar 2006
Efter afslutningen af våbenhvilen slog maoisterne til med "nålestiks-operationer" i og omkring flere af Nepals større byer, deriblandt også flere steder i Kathmandu-Dalen. Disse handlinger var forventet, ikke mindst efter at "kongens tropper" (Royal Nepal Army) allerede i slutningen af december og under maoisternes våbenhvile havde angrebet maoisterne flere steder. Maoisterne viser nu, at de er ved at nærme sig en mere alvorlig fase under kamphandlingerne, de er med deres knibtangs-manøvrer ved at omringe og svække de større byområder efter at have meget store dele af landområderne under direkte eller indirekte kontrol.

Ethiopien - Opfordring til det internationale samfund om at presse Ethiopiens regering til at gennem mere effektiv implementering af EU's resolution!

 -  [Call on the International Community to Implement the EU Parliament Resolution on the Post-Election Crises in Ethiopia Immediately!]

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter
Press Release No. 22

12. januar 2006
EU vedtog en resolution den 13. oktober 2005, der havde til formål at lægge pres på Ethiopiens premierminister Meles Zenawi og hans regering, for at få dem til at afstå fra og ophøre med at forfølge og ydmyge medlemmer af oppositionen. Derudover blev parterne opfordret til at genoptage deres forhandlinger. Regeringen blev udpeget som den part, der var ansvarlig for sammenbruddet i de tidligere forhandlinger. Regeringens reagerede ved at rette hårde angreb mod EU for at blande sig i Ethiopiens indre politiske anliggender, og resolutionen mindskede ikke undertrykkelsen af oppositionen. Network of Ethiopian Scholars (NES) opfordrer til at anvende resolutionen til at øge presset mod Meles Zenawi og hans regering og USA opfordres til ikke at indgå i ukritiske fredsforhandlinger med Ethiopiens ulegitime regering som nu rasler voldsomt med sablerne og truer med krig mod Eritrea, først og fremmest for at trække fokus væk fra de voldsomme krænkelser af menneskerettighederne, der finder sted over for alle oppositionsgrupper. Læs vurderingen fra Network of Ethiopian Scholars (NES) af, hvad EUs resolution efter deres opfattelse bør anvendes til, af såvel EU som USA.

Nepal - Kronologisk oversigt over væsentlige begivenheder i 2005

 -  [Year in Brief 2005 - Chronology of key events]

IRINnews.org
12. januar 2006
Kort kronologisk oversigt over væsentlige hændelser i Nepal i 2005, siden Kong Gyanendra den 1. februar 2005 - under omstændigheder, der i nærmest mistænkelig grad mindede om et kongeligt statskup - afsatte Deupas regering og selv overtog magten.

Pakistan - Kronologisk oversigt over væsentlige begivenheder i 2005

 -  [Year in Brief 2005 - Chronology of key events]

IRINnews.org
12. januar 2006
Kronologisk oversigt over betydningsfulde hændelser i Pakistan i 2005. Oversigten domineres totalt af de voldsomme eftervirkninger fra det voldsomme jordskælv 8. oktober 2005 i den Pakistanske del af Kashmir, nær povinshovedstaden Mazaffarabad.

Afghanistan - Kronologisk oversigt over væsentlige begivenheder i 2005

 -  [Year in Brief 2005 - Chronology of key events]

IRINnews.org
11. januar 2006
Kronologisk oversigt over de vigtigste hændelser i Afghanistan i 2005. Den demokratiske transformation og begivenheder, der har relateret sig hertil har domineret, sammen med forberedelserne til og afholdelsen af de demokratiske valg til parlament og provinsråd, m.m. i september 2005.

Nepal - Kan konflikten mellem kongemagt, maoister og demokrati løses?

 -  [Nepal’s folly: talking absolutes at high altitude]

Dharma Adhikari
9. januar 2006
Efter sammenbruddet på maoisternes våbenhvile, har nepaleserne fået en svær start på det nye år. Dharma Adhikari fremhæver at hændelsesforløbet er et udtryk for en afsporet politisk kultur, og at parterne bør kunne enes om at forene bestræbelserne for en fremtidig fredelig udvikling inden for rammerne af en kompromisløsning, der inddrager alle konfliktens parter.

Nepal i 2005 - Konflikten vokser og presset på lokalbefolkningen øges

 -  [NEPAL: The Year in Review 2005 - Conflict grinds on]

IRINnews.org
9. januar 2006
Gennemgang af udviklingen i Nepal i 2005, med vægt på udviklings- og sikkerhedsmæssige aspekter af udviklingen og de konsekvenser det har haft og fortsat har for den lokale befolkning, ikke mindst i Nepal landområder og provinsbyer.

Nepal - Vold og utryghed er atter dagligdag i Nepal

 -  [NEPAL: A week of violence as cease-fire fades]

IRINnews.org
6. januar 2006
Volden er vendt tilbage til dagligdagen i Nepals landområder om mindre provinsbyer. På trods af det forhold at menneskerettighedsorganisationer i Nepal kunne registrere langt færre krænkelser af menneskerettighederne under den våbenhvile, som maoisterne iværksatte, så er der fortsat ikke tegn på at Kong Gyanendra ønsker at indgå hverken våbenhvile eller forhandlinger med maoisterne.

Pakistan - Voldsomt behov for nødhjælp, specielt boliger, telte er utilstrækkelige

 -  [PAKISTAN: Relief tents collapsing in quake zone]

IRINnews.org
4. januar 2006
Mange af de telte det lykkedes at nå at fordele i katastrofeområdet efter jordskælvet i Pakistan har som frygtet ikke kunnet holdet til det barske vintervejr. Under de ganske begrænsede helikopterflyvninger, dr er mulighed for at foretage har hjælpeorganisationerne kunnet iagttage, hvorledes teltene er brudt sammen på grund af voldsom nedbør eller på grund af blæst kombineret med det forhold, at den stenrige undergrund ofte gør det meget vanskeligt at fastgøre teltene til undergrunden. Behovet for nødhjælp, først og fremmest for boliger er enormt.

Ethiopien - Meles' regime gennemfører udemokratiske retssager mod kritikere af regimet

 -  [ETHIOPIA: Opposition leaders denied bail]

IRINnews.org
4. januar 2006
En lang række oppositionspolitikere står anklaget for anstiftelse af oprør mod regeringen, folkemord, m.m. og deres sager vurderes vurderes af regimets domstol som så alvorlige, at de ikke kan løslades mod kaution. På trods af omfattende international kritik opretholdet regimet, der selv står anklaget for netop de samme forbrydelser som de nu har fabrikeret mod deres politiske modstandere. Af de mindst 8.000, der er blevet arresteret siden urolighederne startede i november, vil omkring 3.000 få deres sag bedømt i retten. Retssystemet i Ethiopien er fuldstændig i lommen på den stadig stærkere kritiserede premierminister Meles Zenawi.

Nepal - Maoisterne genoptager deres aktioner mod kongen og hans regime

 -  [NEPAL: Maoists resume war with series of bomb attacks]

IRINnews.org
3. januar 2006
Straks efter afslutningen på maoisternes 4-måneder lange våbenhvile, sprang der bomber i flere af Nepals større byer, bl.a. i Pokhara, Bhairahawa og Butwal. Maoisternes leder, Prachandra, har tydeligt tilkendegivet sin utilfredshed med at Kong Gyanendra, regeringen og hæren ikke ønskede at indgå i en dialog, men i stedet nægtede at indgå i maoisternes våbenhvile. Derfor er våbenhvilen nu afsluttet, og der er næppe tvivl om at denne situation er med til at øge presset på Kong Gyanendra og hans regering.

Pakistan - Kvinder, der forlod deres hjem efter jordskælvet, risikerer at miste jord og ejendom

 -  [PAKISTAN: Female quake survivors losing property]

IRINnews.org
3. januar 2006
Mange kvinder, der flygtede fra ødelagte byer, risikjerer at miste deres jord og ejendom som element i de lokale ejendomsretslige regler. Derudover er det ejendomsretslige system så mangelfuldt, at mange familier, som har forladt deres ejendom vil have svært ved at bevise deres nedarvede rettigheder til jorden, når de vender tilbage. Dette forhold har medvirket til at mange ikke ønskede at forlade deres hus på trods af den forestående vinter.

Nepal - Maoisterne afslutter våbenhvilen

 -  [NEPAL: Maoist rebels call off cease-fire]

IRINnews.org
2. januar 2006
Efter 4 måneders våbenhvile har maoisterne offentliggjort, at de ikke forlænger våbenhvilen. Det kan næppe været kommet bag på nogen, når modparten - kongen og hæren - ikke gennem de forløbne fire måneder har tilkendegivet noget ønske om at indgå våbenhvile. Kongens manglende imødekommenhed er blevet stærkt kritiseret, og presset på kongen vil givetvis øges efter maoisternes beslutning.

ETHIOPIA: Halt in budget support will affect the poor, minister says

IRINnews.org
30. december 2005
Bistandsdonorernes varslede indstilling af finansiel bistand til Ethiopiens stadig kraftigere kritiserede regering, har fået landets finansminister til at kommentere handlingen, som han kalder stærkt kritisabel, specielt fordi det vil være landets fattige befolkning, der vil komme til at undgælde for beslutningen. Han hævder, at donorerne må have misforstået, hvad der sker i landet, eller ligge under for pressionsgrupper.

ETHIOPIA: Donors withhold budget support to government

IRINnews.org
29. december 2005
Internationale bistands-donorer har indstillet bistand på 375 millioner US$, der var ydet som et bidrag til Ethiopiens finanskasse. Donorerne har meddelt ethiopiske officials, at midlerne vil blive omfordelt til andre programmer i landet, evt. i form af fordeling via FN-organer. Handlingen sker som en skarp protest mod regimets meget hårdhændede nedkæmpning af demonstrationer vendt mod regeringen af premierminister Meles Zenawi.

NEPAL: Maoist rebels call off cease-fire

IRINnews.org
2. januar 2006
Efter 4 måneders våbenhvile har maoisterne offentliggjort, at de ikke forlænger våbenhvilen. Det kan næppe været kommet bag på nogen, når modparten - kongen og hæren - ikke gennem de forløbne fire måneder har tilkendegivet noget ønske om at indgå våbenhvile. Kongens manglende imødekommenhed er blevet stærkt kritiseret, og presset på kongen vil givetvis øges efter maoisternes beslutning.

IRAN: Reconstruction efforts in quake-devastated Bam continue two years on

IRINnews.org
26. december 2005
Et voldsomt jordskælv 2. juledag for to år siden dræbte omkring 30.000 mennesker og gjorde over 200.000 hjemløse i og omkring byen Bam i det sydøstlige Iran. På trods af store vanskeligheder med at få den lovede nødhjælpsbistand tegner genopbygningen af Bam til at blive mere succesrig end forventet. Det er lykkedes at indarbejde nye standarder for jordskælvssikring under genopbygningen, der ser ud til også at kunne anvendes andre steder i Iran.

Ethiopia: Let us all share Christmas with the prisoners of conscience in Ethiopia!
- A Call for a Hunger Strike

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter &
Task Force of Ethiopian Civic and Political Organisations in Europe
Press Release No. 20

19. december 2005
Undertrykkelsen i Ethiopien fortsætter. Meles Zenawis regime offentliggør informationer om løsladelser af tilbageholdte og informerer om planlagte retssager mod anti-demokratiske elementer. Men samtidig skjuler regimet informationer om voldelig undertrykkelse, vilkårlige henrettelser og arrestationer i flæng samt om fordækte retssager mod oppositionens borgerretsforkæmpere. Ethiopiere i og uden for Ethiopien opfordres til en at støtte den demokratiske porces, og i sympati med de mange ofre og de tusinder af politiske fanger gennemføre en symbolsk sultestrejke en dag i julen.

WTO topmøde i Hong Kong - Afrikas bomuldsproducenter kræver fri konkurrence!

Wikinews
16. december 2005
USA har tilbudt de fattige bomuldsproducerende lande i Afrika at fjerne afgifter og kvoter på bomuld fra Afrika. De afrikanske producenter fastholder, at USA skal fjerne de omfattende subsidier, som USA anvender til at støtte landets egen bomuldsproduktion. Disse subsider gør det umuligt for de Afrikanske bomuldsproducenter at konkurrere, også selvom de afrikanske lande producerer bomuld af en langt højere kvalitet og til en langt lavere pris end det er tilfældet i USA og i størstedelen af resten af verden.

IRAQ: Elections get underway amid tight security

IRINnews.org
15. december 2005
Det med spænding imødesete parlamentsvalg i Irak er i gang. Afstemningerne blandt irakere uden for Irak startede allerede for to dage siden (eksempelvis i Bellacentret i København), og den tætte ring af sikkerhed omkring disse arrangementer, har gjort disse forløbere for de egentlige valghandlinger i Irak til en succes. På trods af sunni-arabernes afstandtagen fra de tidligere valg og afstemninger er der en berettiget forventning om at valgdeltagelsen denne gang bliver høj, da også sunni-araberne denne gang har udvist stor interesse i at få politisk indflydelse på den efterfølgende politiske og økonomiske genopbygningsfase. Det må også vurderes som nødvendigt for at undgå den splittelse af landet, som ellers kunne blive en realitet, og som eksempelvis kurderne i det nordøstlige Irak formentlig på ingen måde ville modsætte sig. Men nu er valget til de 275 pladser i Iraks nye Nationalforsamling i gang ved mere end 6.000 valgsteder, overvåget af mere end 120.000 uafhængige observatører.

NEPAL: Soldier kills 12 civilians

IRINnews.org
15. december 2005
Under en festival i bjerg-resortet Nagarkot på kanten af Kathmandu-dalen førte lokale uoverensstemmelser til at en frustreret og sindsforvirret militærperson gik amok og dræbte 12 personer og sårede mindst 19 personer. En dybt tragisk begivenhed, der efterfølgende vil blive efterforsket af lokale menneskerettigheds-organisationer og giver anledning til sympatiaktioner fra de politiske partier fredag den 16. december vendt imod hærens generelt hårde fremfærd mod lokalfolkningen.

Global voices: Blogging the world

Becky Hogge
13. december 2005
The pioneering Global Voices initiative hosted bloggers from Algeria to Zambia at a conference in London. An impressed Becky Hogge reflects on the challenges it may soon face.

Why the poorest countries need a WTO

Ehsan Masood
13. december 2005
The pessimism surrounding the World Trade Organisation meeting in Hong Kong contrasts with the feelgood outcome of the Montreal climate-change summit. But Ehsan Masood argues that even a flawed WTO compares favourably with other United Nations institutions in giving the poorest nations voice and influence.

PAKISTAN: Thousands still without basic shelter two months after quake

IRINnews.org
9. december 2005
Selvom der nu er gået mere end to måneder siden jordskælvet, er der stadig tusinder af ofre uden fast tag over hovedet. Nødhjælpsarbejderne finder stadig mennesker, der ikke har fået etableret hensigtsmæssige boliger, der kan modstå vinterens barske klima i Kashmir. Nogle steder er den lokale befolkning igang med at etablere midlertidige boliger (med eller uden støtte fra nedhjælpsorganisationerne), mens det andre steder har været nødvendigt at rydde de sammenstyrtede bygninger af vejen først.

GHANA-LIBERIA: Liberian refugees still wary of returning home

IRINnews.org
9. december 2005
Skønt der er gået mere end to år siden borgerkrigen i Liberia fandt sin afslutning, og der endog har været afholdt et relativt fredeligt parlaments- og præsidentvalg, så lever der fortsat mere end 200.000 libanesere i flygtningelejrene i nabolandene i Vest-Afrika. Derudover findes formentlig et tilsvarende antal mere eller mindre integrerede i de vestafrikanske samfund. Hovedparten ønsker ikke at vende tilbage til en usikker situation uden job i Liberia, og foretrækker indtil videre at opholde sig i lejrene, men frygter nu at lejrene vil blive lukket ned.

IRAQ: Islamic groups demand release of kidnapped aid workers in Iraq

IRINnews.org
9. december 2005
Islamiske politikere, intellektuelle og medlemmer af forskellige politiske og sociale grupper har under et møde i Sana i Yemen udsendt en fælles erklæring, hvori de kræver løsladelse af de fredsaktivister, som er kidnappet og holdt som gidsel af en militant irakisk gruppe.

Ethiopia: Urgent Call on the AU, USA, Britain, EU and All Other bodies to Suspend the Meles Regime and Impose Sanctions Until it Stops the Large Scale Repression in Ethiopia

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter
Press Release No. 19
8. december 2005
Oppositionsbevægelser i Ethiopien opfordrer nu det internatioale samfund om at presse Meles regime til at ophøre med den voldelige undertrykkelse mod regimets politiske modstandere. Den Afrikanske Union, USA og EU opfordres til at indføre sanktioner for at sætte magt bag kravet.

YEMEN: Fears over increasing child trafficking

IRINnews.org
8. december 2005
Yemen er et af verdens fattigste lande, og mange familier lever under økonomisk elendige forhold. I håb om at sikre børnene en bedre opvækst falder mange familier for skruppeløse forretningsfolk og mellemhandleres løfter om at kunne sikre børnene arbejde i specielt Saudi Arabien, hvor mange ender på gaden som tiggere. Omfanget er ukendt, men i begyndelsen af 2004 sendte Saudi Arabiens myndigheder 9.815 børn tilbage til Yemen, hvoraf mange var fundet som gadebørn eller tiggere.

AFGHANISTAN: New parliament to meet

IRINnews.org
7. december 2005
Efter præsident Kazai's udpegning af 34 medlemmer til Nationalforsamlingen Meshrano Jirga (Parlamentets Overhus med ialt 102 medlemmer) er alt nu klar til det første møde i den nye Nationale Forsamling, der ikke har været i funktion siden Kong Zahir Shah blev afsat i 1973. Det første møde i Nationalforsamlingen afholdes den 19. december.

NEPAL: Maoists ceasefire extension welcomed

IRINnews.org
2. december 2005
Maoisterne har forlænget våbenhvilen med yderligere en måned, og maoisternes leder har udtrykt forhåbninger om at maoisterne kan nå til en afklaring med Nepals øvrige politiske partier og dermed udarbejde et fundament for en løsning af Nepals politiske krise. Udviklingsorganisationer og menneskerettighedsorganisationer har allerede kunnet iagttage en positiv effekt på udviklingen og tilstanden i landområderne. Der har været færre krænkelser af menneskerettighederne og flere udviklingsaktiviteter er genoptaget. Nu afventes først og fremmest den sidste og måske mest afgørende aktørs reaktioner - Kong Gyanendra, der er kommet under stærkt pres, og hans regering holder sig fortsat uden for forhandlingerne.

ETHIOPIA: Opposition leaders denied bail

IRINnews.org
2. december 2005
Parlamentsvalget i maj har endnu ikke resulteret i et funktionsdygtigt parlament. Ethiopiens enerådige premierminister Meles Zenawi har ændret reglerne for parlamentets procedurer, så oppositionen er sat udenfor indflydelse. Oppositionens ledere har som følge heraf nægtet at deltage i parlamentets arbejde, hvorefter de er blevet fængslet sammen med de få journalister, der tør skrive åbent om forholdene i Ethiopien. Der er endnu ikke foretaget formelle sigtelser mod de fængslede, men det er tydeligt, at sagen er helt og aldeles politisk, og at den tiltrækker gradvis større international opmærksomhed.

The Iraq illusion

Paul Rogers
1. december 2005
Dagen efter at George W. Bush holdt tale og proklamerede, at han gik efter at opnå "sejr i Irak" foregik det store oprør i Ramadi, som blot er endnu et eksempel på, hvor langt der er fra retorikken og illusionerne i Det Hvide Hus i Washington til realiteterne i Irak.

IRAQ: Female politicians demand greater representation

IRINnews.org
30. november 2005
Her kort tid før Iraks parlamentsvalg den 15. december, har en bred kreds af politisk aktive kvinder tilkendegivet, at deres repræsentation i de de politiske partiers ledelse samt deres andel af opstillede kandidater ved valget er utilfredsstillende. Årsagen er en kombination af at kvinder fortsat ikke er tilstrækkeligt politisk aktive samt at mændene generelt er ganske modvillige til at dele landets overordnede politiske ledelse med kvinderne.

PAKISTAN: More winterised shelter needed urgently in quake zone

IRINnews.org
30. november 2005
I takt med at vinteren tager til, temperaturerne falder og vanskelighederne med at opholde varmen i de tynde telte øges, sker der en voksende tilstrømning af ofre fra de kulderamte regioner, der ligger inden for gå-afstand til steder med bedre mulighed for overlevelse eller med mulighed for at behandle de kulde-relaterede sygdomme, der nu optræder stadig mere hyppigt. Der er et enormt behov for vinter-telte, varmt tøj, brændsel og fødevarer til meget store dele af den ramte region.

NEPAL: Government crackdown on broadcast media continues

IRINnews.org
29. november 2005
Kong Gyanendras regering er under hårdt pres for at opgive sin autoritære magt, og knægtelse af pressens rettigheder er et af midlerne. Efter at Radio Sagarmatha, Nepals første lokalradio, udsendte et BBC-interview med maoist-lederen Prachandra, blev radiostationens udstyr beslagtlagt og fire teknikere og journalister blev arresteret. Dette er den anden aktion mod en radiostation efter en tidligere aktion mod Kantipur FM. Nepals Højesteret er gået ind i sagen, der anses af meget væsentlig betydning, da der er sket en meget betydningfuld knægtelse af ytringsfriheden med denne aktion.

PAKISTAN: Kagan communities at landslide and flood risk

IRINnews.org
29. november 2005
Mindst 12 mindre landsbysamfund ligger i akut fare for at blive delvist ødelagt af jordskred, som en eftervirkning af jordskælvet i oktober. Undergrunden er ustabil med revner i de øverste jordlag, hvilket indikerer jordskred i forbindelse med jordoverfladens bevægelser under vinterens frostpåvirkning og forårets optøning. Men allerede nu er flere landsbyer i akut fare, og der sker konstant overvågning af enkelte områder, hvorfra der er muligt at evakuere befolkningen med kort varsel.

Nepal’s New Alliance: The Mainstream Parties and the Maoists

ICG (International Crisis Group)
Asia Report No. 106
28. november 2005
Nepal mest betydningsfulde politiske partier har indgået en aftale med maoisterne. Der har længe været rygter om forhandling, og denne gang endte de med en egentlig aftale mellem de to parter, der ser ud til at være bakket op af New Delhi. En lang række faktorer er fortsat uafklarede, deriblandt kongens fremtidige rolle, samt ikke mindst den fortsatte udvikling henimod en reel holdbar løsning af konflikten.

LIBERIA: President-elect Sirleaf offers olive branch to rival

IRINnews.org
24. november 2005
Liberias nyvalgte præsident Ellen Johnson-Sirleaf har lykønsket sin stærkeste rival fodbold-legenden George Weah med han imponerende fremtræden i valgkampen. Alle påstande fra modstanderens lejr om valgsvindel er ignoreret. Den nyvalgte præsident, der er Afrikas første folkevalgte kvindelige statsoverhoved, har anmodet George Weah om at deltage i Liberias nye fredelige opbygning. Valget gav en stor partimæssig spredning i parlamentet, og det forventes at Ellen Johnson-Sirleaf vil arbejde på en bred koalitionsregering, hvori altså også George Weah formentlig vil få tilbudt en post.

NEPAL: Rebels and political parties unite to oust king

IRINnews.org
24. november 2005
Nepals syv dominerede demokratiske politiske partier har indgået en skriftlig aftale med maoisterne om at tilvejebringe en afslutning på Kong Gyanendras autoritære styre og genetablere demokratiet. Der er enighed om at afholde valg til en forfatningsgivende forsamling, men der er fortsat uklarheder i aftalen, må må afvente en nærmere afklaring. Kongen er i henhold til aftalen sat ud på "sidelinien", men uanset aftalen, så er det dog intil videre fortsat kongen, der sidder på magten.

INDIA: Linking Biodiversity Conservation and Livelihoods in India

Kartik Shanker, Ankila Hiremath, Kamal Bawa
15. november 2005
In a country like India, millions of people rely on products from natural ecosystems to sustain their livelihood. Natural ecosystems provide clean water from watersheds, retention of soil and soil fertility, sequestration of carbon, as well as pollinators and natural predators of pests. For these reasons, rapid, often irreversible, loss of species and ecosystems is of more than just academic concern. Indeed, our understanding of biodiversity in natural ecosystems remains so woefully inadequate that we are unable to fully comprehend the consequences of its loss. With impending climate change and increasing spread of invasive species, the biodiversity crisis is likely to get worse, with far-reaching effects on human societies.

ETHIOPIA: Police release detained protestors

IRINnews.org
11. november 2005
Ethiopisk politi oplyser, at de har løsladt 2.417 personer, som blev arresteret under sidste uges demonstrationer. Vurderinger fra Amnesty International og andre mennesterettighedsorganisationer har tidligere anslået antallet af arresterede til mere end 4.000. Derudover blev mindst 46 personer dræbt. USA og EU har fremsendt officielle anmodninger om at løslade alle tilbageholdte, men der er ingen tegn på at premierminister Meles Zenawi har til sinds at bukke under for et internationalt pres.

LIBERIA: Sirleaf heads for victory as authorities study Weah’s complaint

IRINnews.org
10. november 2005
Der er måske ved at komme lidt spændinger i Liberias skrøbelige fred. Der er blot to år siden det lykkedes at afslutte 14 års borgerkrig, og nu afventer blot den endelige afgørelse fra valget mellem de to hovedrivaler. Selvom Liberia er en relativt lille land, er der store politiske forskellige, og i de områder, hvor opbakningen bag de to rivaler er størst forekommer det usandsynligt, at det samme ikke er tilfældet i større dele af landet. Sådanne forhold resulterer nemt i anklager om valgsvindel, og det er lige netop, hvad George Weahs tilhængere nu er i færd med, her hvor valgnederlaget er en realitet. Derfor har Valgkommissionen indledt undersøgelser af valget.

ETHIOPIA: CUD leaders, editors to face treason charges

IRINnews.org
10. november 2005
Sidste uges omfattende demonstrationer mod Ethiopiens magtfulde premierminister Meles Zenawi resulterede i arrestationer af oppositionspolitikere og journalister. PM Meles gør i sine udtalelser de politiske ledere ansvarlige for den voldelige udvikling, som mange af demonstrationer antog, uden at han nævner sine egne sikkerhedsstyrkers andel i den voldelige udvikling.

LIBERIA: Weah claims fraud as Sirleaf takes early lead in presidential race

IRINnews.org
9. november 2005
Optællingen af stemmer efter præsidensvalget giver snævert forspring til Ellen Johnson-Sirleaf over George Weah, hvilket absolut ikke falder i god jord hos Weah. Valgdeltagelsen under anden runde har været markant lavere end under første runde, hvilket utvivlsom har styrket Ellen Johnson-Sirleaf, da mange Liberianere bosat uden for Liberia, som stemte i første runde ikke haft de økonomiske ressourcer til også at rejse til Liberia for at stemme i anden runde. Weahs store opbakning hos de unge vælgere og blandt de parter, der tidligere var involveret i borgerkrigen, kan give anledning til frygt for, hvorledes disse grupper vil reagere i tilfælde af et eventueæt nederlag til Weah.

ETHIOPIA: Uneasy calm in capital as residents return to work

IRINnews.org
9. november 2005
Der er en ildevarslende stilhed i Ethiopiens hovedstad Addis Ababa efter oppositionens omfattende demonstrationer i sidste uge mod Premierminister Meles Zenawis totalt enerådige reguleringer af parlamentets arbejdsformer, der har sat oppositionen totalt uden for indflydelse. Ledere fra oppositionskoalitionen CUD er arresteret og anklages for at have opfordret til uroligheder, mens andre politikere også anklager regeringen for deres rolle i konflikten.

PAKISTAN: Second border crossing-point opens to allow relief from India

IRINnews.org
9. november 2005
Efter en måned med konstant udvidelse af nødhjælpsaktiviteterne efter jordskælvet i den pakistanske del af Kashmir er der nu åbnet endnu en grænseovergang mellem Indien og Kakistan ved Kamran Post i en af de tidligere mere omstridte regioner. Initiativet har mødt stor velvilje og man håber på at den netop indgåede aftale mellem Indien og Pakistan om at åbne ialt fem grænseovergange bliver realiseret, så man nemmere kan nå frem til de mere afsidesliggende regioner, hvortil der faktisk er lettere adgang fra den indiske side af grænsen "Line of Control".

LIBERIA: Soccer star or economist? The nation decides

IRINnews.org
8. november 2005
Begge kandidater lyste af optimisme under tirsdagens afsluttende valgrunde om posten som Liberias nye præsident. Befolkningen håber på at vinderen af valget kan berede vejen ud af den elendighed som 14 års borgerkrig har resulteret i. Infrastrukturen er slidt ned og ødelagt, der mangler lærere i skolerne, og alle stiller store forhåbninger til netop deres kandidat, selvom der ikke er de store forskelle på deres politiske programmer.

USA: The Democrats’ dilemma

Godfrey Hodgson
7. november 2005
George W Bush's svigtende authoritet er formentlig Det Demokratiske Partis store fordel. Godfrey Hodgson forsøger at besvare det spørgsmål, om partiet kan mønstre den enhed og muliggøre det lederskab, der skal til for at resultatet kan munde ud i en politisk strategi, der kan føre partiet tilbage til magten.

IRAQ: Learning from Fallujah’s agony

Scilla Elworthy
7. november 2005
USAs anden belejring af Fallujah i november 2004 resulterede i omfattende ødelæggelser af byen og frygtelige menneskelige omkostninger for befolkningen i Fallujah. Scilla Elworthy spørger hvad, der gik galt, og hvilken strategi, som kunne have fungeret mere optimalt såvel militært som for civilbefolkningen.

ETHIOPIA: Government urged to end crackdown on the opposition

IRINnews.org
7. november 2005
USA og EU står nu sammen i bestræbelserne på at presse premierminister Meles Zenawis regering til at indstille sikkerhedsstyrkernes voldelige nedkæmpelse af de politiske demonstrationer, som kritiserer regeringen og støtter oppositionen. I den fælles erklæring fra USA og EU opfordres den ethiopiske regering også til at revidere sine parlamentariske regler, så alle partier kan deltage i den demokratiske proces. Efter at oppositionen fik langt flere pladser i parlamentet end forventet ændrede regeringen de parlamentariske regler, så der skulle en opbakning fra 51% af parlamentsmedlemmerne til blot at fremsætte forslag i parlamentet (tidlige skulle der blot opbakning fra 20 medlemmer, men da havde oppositionspartiet da også blot 12 pladser). Oppositionen er således helt uden indflydelse, og derfor nægter det største oppositionsparti CUD med 109 pladser at deltage.

IRAQ: More than 200 parties register for parliamentary elections

IRINnews.org
6. november 2005
Valget i januar 2005 til det midlertidige parlament blev i vid udstrækning boycottet af Iraks sunni-arabiske grupper. Nu er det egentlige parlamentsvalg den 15. december skudt igang og registrering af deltagende partier og koalitioner er afsluttet med det meget positive resultat, at alle Iraks befolkningsgrupper bliver repræsenteret på den formentlig ganske omfattende stemmeseddel, efter at 228 partier og koalitioner er blevet registreret hos valgkommissionen.

Kashmir’s tragic opportunity

Muzamil Jaleel
4. november 2005
Pakistans katastrofeberedskab har på ingen måde kunne klare presset fra Kashmir og det har resulteret i et politisk pres mod de ansvarlige. Bomberne i New Delhi har ramt et sårbart punkt hos Indien, der ikke som tidligere kan kritisere den pakistanske regering. Derimod betyder en begrænset åbning af grænsen i Kashmir, at der måske er håb om at der kan grundlægges en reel fred mellem Indien og Pakistan, skriver Muzamil Jaleel.

PAKISTAN: Cold brings quake victims south

IRINnews.org
4. november 2005
Stadig flere husvilde ofre for jordskælvet søger stadig længere sydpå i deres søgen efter husly og arbejde. Antallet af ofre stiger fortsat, og specielt børnene er meget udsatte i takt med at nøden vokser og kulden tiltager.

LIBERIA: Race on to educate voters ahead of presidential run-off

IRINnews.org
4. november 2005
Få dage før den afgørende runde i præsidentvalget, der forhåbentlig kan indlede en stabil fredelig periode med stabil udvikling, er der en vis skepsis med hensyn til befolkningens interesse i valget. Interviews har givet anledning til en frygt for en lavere valgdeltagelse, hvilket har fået ekstra gang i valgtrommerne og megafonerne, der skal trække stemmer til valgets to kandidater, "Iron Lady", tidligere finansminister Ellen Johnson-Sirleaf, eller "King George", den tidligere fodboldstjerne George Weah.

The Summit of the Americas’ free-trade farewell

Ivan Briscoe
4. november 2005
Bag den medie-venlige fight mellem Bush og Chávez findes den virkelige historie om FTAA (Free Trade Area of the Americas) topmødet i Mar del Plata, hvor det forekommer som om USA og Washington har slækket eller mistet deres greb om Latin Amerika, skriver Ivan Briscoe.

ETHIOPIA: Death toll at 33 on third day of violence in capital

IRINnews.org
3. november 2005
Demonstrationer fortsatte på tredie dag i Ethiopiens hovedstad Addis Ababa, hvor antallet af dræbte nu er 33, mens mere end 150 er kommet til skade. Regeringens nul-tolerance politik har formentlig skærpet voldsomheden i de sammenstød, der har fundet sted mellem sikkerhedsstyrker og tilhængere af oppositionskoalitionen CUD (Coalition for Unity and Democracy).

PAKISTAN: Number of tented camps to increase

IRINnews.org
3. november 2005
Vinteren trænger sig på og mange ofre for jordskælvet søger fra bjerglandsbyerne til de lavereliggende (men dog fortsat kolde) teltlejre i under 1.500 meters højde. Forholdene i lejrene er helt utilstrækkelige, med udendørs madlavning, utilstrækkelig vandforsyning, hvoraf hovedparten end ikke er rent og yderst mangelfuld sundhedsassistance. Dertil kommer de mange landsbyer, der endnu ikke har fået nødhjælpsforsyninger, og hvorfra afstanden er for stor til at befolkningen har mulighed for at vandre til teltlejrene.

Iraq War: Bush gang in crisis

Fred Goldstein
3. november 2005
Da vice-præsident Dick Cheney's ledende rådgiver Libby blev tvunget til at trække sig tilbage åbnede det spørgsmålet, om USA er gradvis på vej mod en sag på præsident Bush, for at stille præsidenten til ansvar for de løgne, der blev anvendt for at trække nationen ud i en krig, som indtil videre har kostet over 2.000 amerikanske soldater livet og såret omkring 18.000, for slet ikke at tale om de skader som krigen i øvrigt har bidraget med.

Fascism in Ethiopia: Meles is Quick to Kill but Defiant to Negotiate!

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter
Press Release No. 18

2. november 2005
Ethiopiens magtfulde premierminister Meles Zenawi anvender meget voldelige magtmidler i sine bestræbelser på at imødegå demonstrationer fra tilhængere af oppositionskoalitionen CUD (Coalition for Unity and Democracy), der har nægtet at samarbejde i Parlamentet. Den politiske situation er uoverskuelig med sporadiske sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedssyrker og mange dræbte og sårede.

PAKISTAN: Helicopter lifeline under threat in earthquake zone

IRINnews.org
1. november 2005
Transportforholdene i det jordskælvsramte område er utroligt vanskelige, og det er af allerstørste nødvendighed at anvende helikoptertransport for at fordele nødhjælp til den majoritet af nødstedte, der ikke kan betjenes fra de få fungerende vejanlæg i regionen. Men det er en meget omkomstningstung transport, og det er en afgørende forudsætning, at de nødvendige økonomiske ressourcer tilvejebringes hurtigst muligt.

YEMEN: Akhdam people suffer history of discrimination

IRINnews.org
1. november 2005
Akhdam-folket, der formentlig er indvandret fra Ethiopien i det 8. årh. har gennem hele sin historie i Yemen haf svært ved at blive betragtet som de arabiske stammers ligemænd, også selvom de taler samme sprog og dyrker samme religion. De har konstant måttet tage til takke med simple jobs med ringe anseelse, og har ofte været ofre for diskriminerende adfærd fra de dominerende grupper af arabisk afstamning, skønt der ikke er tale om statslig sanktioneret undertrykkelse.

IRAN: Mahmoud Ahmadinejad’s fear

Nasrin Alavi
1. november 2005
Den tale, som Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad holdt, hvori han udtrykte sin holdning til Israel, og et ønske om at udslette Israel af verdenskortet, er først og fremmest udtryk for en indenrigspolitisk svaghed og ikke en international styrkeposition, fremhæver den kvindelige iranske samfundskritiker Nasrin Alavi.

The life and death of Pier Paolo Pasolini

Geoff Andrews
1. november 2005
Filmmanden, forfatteren og kulturkritikeren Pier Paolo Pasolini fejres her 30 år efter det brutale mord, der satte en tragisk ende på hans liv, den 2. november 1975. Men selv tredive år efter mordet lever de politiske meningsudvekslinger, der knytter sig til hans død, fortsat i Italien, fremhæver italienseksperten Geoff Andrews.

The Iran-Israel cold war

Trita Parsi
28. oktober 2005
Mahmoud Ahmadinejad, Irans nye præsident, har officielt erklæret, at han ønsker Israel udslettet. Men faktum er ikke desto mindre, at Den Islamiske Republik og Den Jødiske Stat ikke altid har været fjender, forklarer Trita Parsi.

Nepal's Maoists: Their Aims, Structure and Strategy

ICG (International Crisis Group)
Asia Report No. 104

27. oktober 2005
Gennem de sidste ti år har Nepals lille maoist-parti i kraft af sin væbnede opstand totalt forandret landets geo-politiske landskab. Selvom maoisterne fortsat næppe har en militær styrke, der gør dem i stand til at vinde en militær sejr, så er de på den anden side simpelthen for stærke til at blive udsat for et militært nederlag inden for en overskuelig fremtid. Selvom de ofte betegnes terrorister, så må de først og fremmest betegnes som en politisk bevægelse, et meget radikalt politisk parti, der i vid udstrækning forfølger de mål, partiet har formuleret.

De seneste hyheder fra Nepal: Hvor er Nepal på vej hen? ... og hvilke tendenser afspejler sig lige nu?

Mogens Engelund
27. oktober 2005
Artikler opsummerer den aktuelle politiske udvikling i Nepal, som den så ud onsdag, den 26. oktober 2005. Artiklen indeholder derudover en metode til nyheds-research fra Nepal, med gennemgang af metode og kilder.

LEBANON: Poor people in the north continue to suffer without a masterplan

IRINnews.org
26. oktober 2005
I specielt den nordlige del af Libanon hersker der fortsat udbredt fattigdom og bosættelser i slumområder, hvorfra børnene får utilstrækkelig uddannelse til at kunne bryde ud af fattigdomsspiralen.

PAKISTAN: Village of the dead

IRINnews.org
24. oktober 2005
Jabri Kailash var tidligere en lille myldrende by med omkrign 4.000 indbyggere. Byen, der ligger nær jordskælvets epicenter, blev total ødelagt af naturkatastrofen. Hovedparten af indbyggerne formodes dræbt, og de, der overlevede, er der ingen der ved, hvor befinder sig. De sociale problemer er overvældende, og mange andre småbyer i området har været udsat for en tilsvarende skæbne.

The future of dissent: Hacking Chinese censorship

Giovanni Navarria
20. oktober 2005
Man skal aldrig opgive håbet, selv ikke når et autoritært regime anvender sin magtposition til at censurere et af vor tids mest demokratiske strukturer, internettet. Giovanni Navarria ser håb bryde gennem de mørke skyer, der hænger tungt over hovedet på Kinas netizens.

Pakistan: Konsekvenserne efter jordskælvet antager stadig større omfang

Mogens Engelund
20. oktober 2005
Der er nu gået 12 dage siden den pakistanske del af Kashmir blev ramt af et voldsomt jordskælv ti minutter i ni om morgenen den 8. oktober med en styrke på 7,6. Der blev straks iværksat nødhjælpsoperationer, men på grund af jordskred, ødelagte veje, broer og stisystemer har det været svært at nå ud til alle de nødstedte. Internationalt Røde Kors pointerer, at der er et akut behov for nødhjælp.

ETHIOPIA: Defective Constitution, Rigged Parliament, Sabotaged Negotiation, Illegal Government: No alternative to pursuing the Popular Peaceful-Democratic Struggle!

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter
Press Release No. 17

20. oktober 2005
The constitution is defective and needs radical revision. The parliament is rigged. A rigged parliament elects an illegal government. Those who congratulate this illegality such as Mr. Blair are becoming thorns on the peoples' genuine ambition to achieve democratic transition. Calling off the strike was a mistake despite what noble intentions the opposition and the foreign mediators may have had. Negotiation must always be based on the manifested backing of the people that the opposition continue to enjoy despite all the difficulties. There can be no negotiation behind the back of the people. The struggle for democracy is open.

PAKISTAN: Winter tents needed now

IRINnews.org
19. oktober 2005
Det største problem i jordskælvets skygge er telte - mange telte, og telte, der er vejrbestandige. Op mod tre millioner mennesker har mistet deres boliger, vinteren er på vej og mange af de nødstedte er man end ikke nået frem til på grund af de meget vanskelige naturmæssige forhold. En meget stor del af de nødstedte kan kun nås til fods.

LIBERIA: Power and water two of top priorities post-elections

IRINnews.org
19. oktober 2005
De største problemer i Liberia efter 14 års krigstilstand er de mangelfulde forsyninger af elektricitet og rent drikkevand. Alle præsidentkandidater har lovet at give en løsning af disse problemer førsteprioritet, men det kan ikke gøres uden hjælp udefra ligesom det også vil kræve administrative reformer.

AFGHANISTAN: Rights body warns of warlords’ success in elections

IRINnews.org
18. oktober 2005
Efter at det endelige valgresultat af provinsvalget og parlamentsvalget nu foreligger, viser det sig, at langt over halvdelen af de valgte politikere har forbindelser til væbnede grupper, der fortsat kontrollerer store dele af Afghanistan. Det er afghanske menneskerettighedsorganisationer, der fremkommer med disse oplysninger, som nu grandskes af Valgkommissionen, med henblik på at vurdere, hvorvidt de valgte overholder reglerne om ikke at være medlem af væbnede grupper.

PAKISTAN: Urgent aid needed now for quake-hit north

IRINnews.org
18. oktober 2005
Mens dødstallet stiger og temperaturen falder vokser omfanget af katastrofen efter jordskælvet i Pakistan. Behovet for nødhjælp er enormt, men indtil videre er det fulde omfang af konsekvenser ikke gået op for omverdenen. Indtil videre er kun omkring 15% af den nødvendige nødhjælp blevet bevilget.

A world becoming more peaceful?

Paul Rogers
17. oktober 2005
Den første årlige opsummering af verdens sikkerhedsmæssige tilstand Human Security Report konkluderer – på trods af udviklingen i Afghanistan, Irak, Tjetjenien og Congo – at voldelige konflikter som helhed aftager. Er det virkelig sandt?

ETHIOPIA: Interview with Prime Minister Meles Zenawi

IRINnews.org
17. oktober 2005
Interview med premierminister Meles Zenawi om oppositionspartiet CUD, der boycotter arbejdet i Parlamentet samt om forholdet til Eritrea, som har lagt øgede restriktioner på de fredsbevarende FN-styrker, der overvåger grænsen mellem Eritrea og Ethiopien.

PAKISTAN: Water and sanitation dire in quake-stricken north

IRINnews.org
17. oktober 2005
Der lever omkring 3 millioner i det jordskælvsramte område, som mangler rent drikkevand og sikre sanitære forhold. Frygten for epidemier vokser i takt med at vanskelighederne med at nå de hårdest ramte tårner sig op.

IRAQ: High turnout in largely peaceful referendum on new constitution

IRINnews.org
16. oktober 2005
Det første indtryk fra folkeafstemningen i Irak har været en høj valgdeltagelse og fredelige omstændigheder. Den boycot, som mange sunni-ledere havde opfordret til forekom ikke udbredt. Disse forhold gør i realiteten afstemningen til en succes - uanset resultatet udtaler en repræsentant for valgkommissionen.

PAKISTAN: UN relief chief concerned about colossal ‘disaster within disaster’

IRINnews.org
15. oktober 2005
FN's nødhjælpskoordinator Jan Egeland påpeger nødvendigheden af en bedre koordinering af nødhjælpen, såfremt man skal undgå at katastrofen eskalerer og antallet af døde øges, som en konsekvens af manglende koordinering af indsatsen.

ETHIOPIA: EU lawmakers call for resolution of political standoff

IRINnews.org
14. oktober 2005
EU lægger pres på PM Meles og regeringspartiet EPRDF for få dem til at afstå fra at forfølge og ydmyge medlemmer af oppositionen. Samtidig opfordres parterne til at genoptage deres forhandlingerne. EU anklager samtidig regeringen for at være den skyldige part i sammenbruddet af de tidligere forhandlinger. PM Meles og hans regering beklager at EU indtager denne holdning, som de tilskriver lederen af EU korps af valgobservatører, Ana Gomez.

During typhoons: How China & Vietnam were able to save lives

Paddy Colligan
13. oktober 2005
Mens massemedierne svømmede over med beretninger om Katrina hærgen i New Orleans var store evakueringsoperationer i fuld gang i Asien, hvor såvel Kina som Vietnam blev ramt af tyfoner med rekordstyrke. Mere end to millioner mennesker blev evakueret inden tyfonerne hærgede de to lande med enorme materielle skader til følge. Men tabet af menneskeliv blev begrænset til lidt over 100.

PAKISTAN: Race against time to save lives

IRINnews.org
13. oktober 2005
Mens antallet af omkomne nu overstiger 30.000 gør dårligt vejr og lave temperaturer det svært for redningsarbejdere at redde flere af de indespærrede, der fortsat måtte være i live blandt murbrokker fra sammenstyrtede bygninger.

Nepal on the Brink

Rhoderick Chalmers
12. oktober 2005
Man kan ikke skrue tiden tilbage, og det skal de politiske partier indstille sig på. Maoisterne profiterer af konflikten mellem kongemagten og de politiske partier. Kong Gyanendra har ikke formået at udnytte sin magtposition til at vinde indflydelse hverken nationalt eller internationalt. For at løse konflikten er det nødvendigt at de politiske ledere ændrer prioritering fra indbyrdes magtkampe til en endegyldig fokusering på en løsning af landet overordnede politiske, økonomiske, sociale og sikkerhedsmæssige konflikt mellem den etablerede politiske magtstrukter og maoisterne.

LIBERIA: Voters thirsty for news as counting begins after landmark polls

IRINnews.org
12. oktober 2005
Dagen efter det historiske præsidentvalg blev der lyttet intenst til radioen. Men selvom det fortsat tager nogle dage før resultatet foreligger, så er de første tendenser tydelige og modsvarer forventningerne. Favoritterne Ellen Johnson-Sirleaf og George Weah ligger side om side klart foran resten af kandidaterne til posten som Liberias nye præsident.

NEPAL: Parliamentary elections to be held by April 2007

IRINnews.org
11. oktober 2005
Mens nepaleserne fejrede deres to-uger lange Dasain-festival, holdt Kong Gyanendra en tale til nationen, hvorunder han lovede parlamentsvalg i april 2007. Han opfordrede samtidig maoisterne til at afslutte deres væbnede opstand. De politiske partier ønsker parlamentet indkaldt og har tilkendegivet at de boykotter byråds-valget i februar 2006, som Kong Gyanendra har udskrevet tidligere.

EGYPT: Scraping a living in the City of the Dead

IRINnews.org
11. oktober 2005
Samtidig med at Egyptens økonomi blomstrer lever omkring 13 millioner egyptere i den yderste fattigdom. Mange familier, der søger mod Cairo for at finde arbejde, ender i kæmpebyens slumområder, uden mulighed for at finde arbejde. En meget stor del af indkomstoverførslerne ender hos den bedrestillede del af befolkningen, mens gruppen med størst behov i vid udstrækning må klare sig selv, og ender derfor med meget ringe muligheder for at bryde fattigdomsspiralen.

LIBERIA: Voters queue for hours to make history in first post-war polls

IRINnews.org
11. oktober 2005
Vælgerne trodsede silende regn og bagende solskin og stillede sig i kø i timevis for at afgive deres stemme til det med spænding imødesete præsidentvalg i Liberia. Håb om en bedre fremtid med fredelige tilstande og forbedrede levevilkår præger indstillingen fra vælgerne.

PAKISTAN: Earthquake leaves 20,000 dead and huge numbers in need

IRINnews.org
9. oktober 2005
Antallet af omkomne formodes nu at stige til over 20.000 fra det ødelæggende jordskælv. Der er iværksat store hjælpeforanstaltninger, men der er sket mange jordskred i området og frygten er fortsat stor, bl.a. på grund af de mange efterskælv.

LIBERIA: Presidential hopefuls for 11 October polls

IRINnews.org
9. oktober 2005
Præsentation af de forventet dominerende kandidater ved præsidentvalget i Liberia den 11. oktober 2005.

PAKISTAN: More than 18.000 dead following regional earthquake

IRINnews.org
9. oktober 2005
Jordskælvet, der ramte Pakistan lørdag morgen formodes i øjeblikket at have kostet mere end 18.000 mennekser livet, mens over 40.000 menes at være såret. Epicentret lå blot omkring 10 km fra Muzaffarabad, der er regionshovedstad for den pakistanske del af Kashmir. Epicentret lå ca. 10 km under jordoverfladen og jordskælvet forekom meget tæt på brydningskanten, hvor den indiske kontinentalplade skubber sig ind under den euro-asiske plade med en hastighed på omkring 4 cm om året.

NEPAL: Europeans concerned over Nepal’s situation

IRINnews.org
6. oktober 2005
En EU-delegation har under et besøg i Kathmandu udtrykt meget stor bekymring over den politiske og sikkerhedsmæssige udvikling i Nepal. Der er også en voksende bekymring over den menneskeretslige situation, der forekommer klart forringet siden Kong Gyanendra i begyndelse af februar overtog landets politiske ledelse.

Bali: Terrorism's Toxic Strains

Sidney Jones
5. oktober 2005
Det er vigtigt at forstå baggrunden for at unge indonesere vælger selvmordsaktioner som middel eller politisk strategi. På den måde kan vi bedre forstå hvorfor bombeaktioner nu atter rammer paradisøen Bali, på trods af myndighedernes omfattende sikkerhedsmæssige indsats. Samtidig er der yderst sandsynligt at de koordinerende bagmænd kommer udefra.

The Lessons from the Latest Bali Bombings

Sidney Jones
4. oktober 2005
Det er tragisk, at bombeaktioner nu atter rammer paradisøen Bali. Men det er vigtigt i samme åndedrag at fremhæve, at det er sket på trods af myndighedernes omfattende sikkerhedsmæssige indsats. Ifølge efterretningsmæssige vurderinger kommer bagmændene udefra. Det er også vigtigt ikke at forfalde til forhastede konklusioner om at terrorister nu har fået fast fodfæste i Indonesien, for realiteten er, at de nu står langt svagere end før de først bomber på Bali i oktober 2002.

ETHIOPIA: No Option Left: Civil Disobedience is Right!

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter
Press Release No. 16

2. oktober 2005
De politiske problemer i Ethiopien efter valget i maj forværres i stadig voksende omfang. Oppositionen lægger pres på premierminister Meles Zenawi og regeringskoalitionen EPRDF. Utilfredsheden gærer under overfladen mange steder, og civile ulydighedskampagner er under udvikling i stigende omfang. Demokratier er i krise og frygten for voldelige konfrontationer og reel borgerkrig lurer. Presset fra eksempelvis Tony Blair (som premierminister Meles har tætte politiske forbindelser til) om humanitære og mennesteretslige spørgsmål er helt utilstrækkelige, og derfor anbefaler NES (Network of Ethiopian Scholars), at der nedsættes en national samlingsregering, der kan forberede nye demokratiske valg, der kan skabe fundament for en politisk løsning af den fastlåste situation.

Popular organization vs. capitalist anarchy: Who can stop Bush’s giveaway plan for the Gulf

Fred Goldstein
19. september 2005
George Bush tog til Orleans, han holdt en tale der, den 15. september om genopbygning. Alle er enige om at der er behov for genopbygning, men kritikere fremhæver at Bush kun taler om den materielle genopbygning, og en hurtig aktion, der kan styrke hans eget stadig mere blakkede image, hvorimod Bush undlader at inddrage den sociale dimension, som negligering af store dele af den farvede befolkning i stadig stigende grad udgør en belastning for såvel Washington, som for den lokale politiske og administrative ledelse i Louisiana og New Orleans.

AFGHANISTAN: High turnout and little violence as nation votes

IRINnews.org
18. september 2005
Afghanistans første valg i 30 år til landets nationale parlament samt til regionale råd foregik søndag (18. september) under national og international bevågenhed. Valget blev holdt under et meget stort tidspres, men alle foreløbige vurderinger melder om et relativt roligt valg med stor valgdeltagelse. Der er stor spænding om udfaldet, om kvindernes rolle samt om mulighederne for at sammesætte en funktionsdygtig demokratisk regering.

AFGHANISTAN: Electorate urged to vote despite risks

IRINnews.org
17. september 2005
Der er mange steder i Afghanistan stor usikkerhed op til søndagens parlaments- og regionalvalg. Der er de sikkerhedsmæssige aspekter, der optager sindene, fordi Taliban har truet med at gennemføre aktioner for at forhindre valgets gennemførelse. Alle myndigheder og andre, der støtter den demokratiske udvikling i Afghanistan anbefaler at møse massivt op til valgstederne, og ikke underkaste sig den pression, som eksempelvis Talibans udtalelser udtrykker.

AFGHANISTAN: Female candidates speak out as campaigning closes

IRINnews.org
16. september 2005
Opstilling af kvinder til parlamentsvalg og regionalråd støder mod mange traditionelle forhindringer. Kun få kvinder har mulighed for at mobilisere de nødvendige ressourcer, men der er positive vurderinger af deres fremtidige politiske funktion.

KATRINA: As flood waters recede - More racist government atrocities exposed

Lei Lani Dowell
15. september 2005
I takt med at vandet trækker sig tilbage fra oversvømmelsen efter Katrina, afdækkes stadig flere menneskelige tragedier, som skyldes negligering og stærkt kritisabel politisk og administrativ håndtering af katastrofen fra såvel staten Louisiana som fra George W. Bush og hans regering.

AFGHANISTAN: Election campaigning ends, voter education continues

IRINnews.org
15. september 2005
Valgkampen er slut for de 2.700 kandidater til de 249 pladser i Underhuset i Parlamentets og for de ca. 3.000 kandidater til pladserne i de 34 regionale råd. Seks kandidater har mistet livet under valgkampen, og kvinderne udgør en bemærkelsesværdig stor andel af kandidaterne, med over 12% af kandidaterne til pladserne i Parlamentet.

KATRINA: Profiting from pain: Corporate gold-diggers head to Gulf region

Milt Neidenberg
13. september 2005
Der er hurtige fortjenester for ingeniør- samt bygge- & anlægsvirksomheder, ikke mindst såfremt de har de rette politiske forbindelser til Washington samt til de militære enheder, der har stor indflydelse i genopbygningen, hvor lokale virksomheder og initiativer i vid udstrækninger negligeres af centrale myndigheder.

KATRINA: If We Understand New Orleans; we understand the Bush strategy

Mike Whitney
13. september 2005
Bush-kritiske politiske aktører i USA ser hændelsesforløbet i New Orleans som langt mere end bestemt af FEMA (Federal Emergency Management Agency = USAs nationale katastrofe- & nødhjælps-organisation). De ser det som en strategi fra Bush's regering og de kræfter, der står bag Bush-regeringen - ikke mindst når det gælder forholdet til New Orleans og den del af befolkningen, der er flest af i New Orleans, de fattige og farvede.

NEPAL: Democracy demonstrations continue

IRINnews.org
12. september 2005
Demonstrationerne for demokrati og imod kongens suspendering af en lang række demokratiske rettigheder fortsætter i Kathmandu. Demonstrationerne har nu stået på i over en uge, og mere end 1.000 personer er arresteret. Men stadig flere slutter op i denne folkelige manifestation af, at nepaleserne ønsker reelle handlinger bag løfterne om demokrati, fred og udvikling.

Katrina and the State

Kate
8. september 2005
En kritisk vurdering af den amerikanske centrale statsmagts og de involverede delstaters håndtering af Katrina, herunder et overblik over røverier, politiets rolle, fængslerne, Superdome og problemer omkring evakuering. Vurderingen er baseret på personlige oplevelser, uafhængige medier, personlige weblogs og diverse relevante kilder til nyhedsinformation om Katrina.

NEPAL: Positive reaction to Maoist ceasefire

IRINnews.org
5. september 2005
Maoisterne har indledt en 3-måneders våbenhvile, som alle demokratiske kræfter bifalder. Regeringen og hæren har indtil videre forholdt sig tavse. Der er næppe tvivl om at våbenhvilen vil resultere i et øget politiske partiers pres mod kongen og hans politiske bagland, og måske resultere i et opgør om monarkiets fremtid.

KATRINA: Hip-hop artist blasts Bush administration as Repression and military occupation deepen in New Orleans

Larry Hales
4. september 2005
Stadig flere kritiske røster rejser sig fra New Orleans af Centralregeringens manglende indsats til afhjælpning af katastrofens konsekvenser for først og fremmest den fattige del af befolkningen.

KATRINA: Protest demands justice for hurricane victims, not repression

Monica Moorehead
3. september
Ofre for orkanen Katrinas hærgen kræver hurtig nødhjælps-indsats og en retfærdig behandling, efter at det er blevet stadig tydeligere, at den hidtidige nødhjælpsindsats har været aldeles utilstrækkelig, og at adskillige tusinde formodes at have mistet livet.

Katrina: a disaster guide

openDemocracy
2. september 2005
Den kastrofale hærgen af orkanen Katrine i først og fremmest New Orleans og omegn har resulteret i en mangfoldighed af kritiske politiske og moralske reaktioner hos iagttagere og på forskellige kategorier af blogs.

NEPAL: King, politicians and rebels no nearer to talks

IRINnews.org
31. august 2005
Kong Gyanendra har været på rundtur i Øst- og Vest-Nepal, men selvom det eneste lokalbefolkningen ønsker er fred, er der fortsat ingen tegn på snarlige forhandlinger mellem konfliktens parter.

KATRINA: Relief for the rich, disaster for the poor: Hurricane tragedy could have been averted

Larry Hales
31. august 2005
New Orleans borgmester har meddelt at hundreder - måske endog tusinder - er blevet ofre for orkanen Katrina. Ingen ønsker at påtage sig det politiske ansvar for at der ikke er iværksat forebyggende foranstaltninger, skønt New Orleans allerede sidste år med nød og næppe undgik at blive offer for orkanen Ivan.

IRAQ: New NGO to improve Iraqi media discourse

IRINnews.org
31. august 2005
Afaq Media Forum (AMF) er en ny medie-NGO, etableret i Bashra med det formål at træne og uddanne journalister samt forbedre og udvikle den lokale nyhedsdækning.

NEPAL: Focus on rural development in Maoist areas

IRINnews.org
30. august 2005
Udviklingsarbejdere har hårde betingelser i maoist-dominerede regioner, hvor de ofte skal arbejde under iagttagelse fra begge parter i konflikten.

ETHIOPIA: Prime minister brands EU election report "garbage"

IRINnews.org
30. august 2005
Ethiopiens preminister Meles Zenawi affærdiger totalt den ret kritiske rapport, som den EU's valg-observatører har udarbejdet i forbindelse med parlamentsvalget i maj 2005.

The world’s first environmental blogger

Ken Worpole
30. august 2005
Ken Worpole besøger et britisk have-anlæg i landsbyen Selbourne, som udgør en af de væsentligste kilder til vores moderne naturforståelse.

How to make Israel secure

Hazem Saghieh
26. august2005
Efter Israels tilbagetrækning af Gaza, ligger der et stort ansvar på den offentlige opinion i Israel i forhold til den videre politiske udvikling af forholdet mellem Israel og de palæstinensiske selvstyreområder, fremhæver iagttageren Hazem Saghieh.

ETHIOPIA: Rampant inter-communal clashes in the south and east

IRINnews.org
26. august 2005
Sammenstød mellem Oromo- og Somali-grupper i Ethiopiens sydlige og østlige områder om rettigheder til de livsnødvendige græsningsområder for kvæg. 73 mennesker har mistet livet i år og mere end 85.000 er tvunget på flugt.

Fragments of the “war on terror”

Paul Rogers
25. august 2005
I sin kommentar nr. 200 til globale sikkerhedsmæssige spørgsmål, trækker Paul Rogers fem centrale og kritiske knudepunkter frem fra de første fire år af en lang krig.

AFGHANISTAN: Many candidates still linked to armed groups - report

IRINnews.org
24. august 2005
Der er måske lidt for meget sprængstof i den afghanske valgkamp. Mange af de opstillede kandidaterne har under alle omstændigheder tætte kontakter til bevæbnede grupper. Det har medført en stigende bekymring blandt iagttagere af forberedelserne til valget og af den hidtidige valgkamp.

NEPAL: Confidence building ahead of talks with rebels

IRINnews.org
23. august 2005
Nepals etablerede politiske partier søger at etablere en platform for freds-forhandlinger med maoisterne uden deltagelse af Kong Gyanendra.

Italy pro-resistance conference: U.S. blocks Iraqis from speaking

John Catalinotto
23. august 2005
Konservative amerikanske Congress-medlemmer har presset Italiens regering til ikka at udstede visa til irakiske politikere, der ønsker at deltage i konferencen 'Leave Iraq in peace — support the legitimate resistance of the Iraqi people' 1-2 oktober 2005.

IRAQ: Focus on progress made in marshlands

IRINnews.org
22. august 2005
Iraks marsknomader støttede et mislykket oprør mod Saddam Hussain efter den første Gulf-krig i 1991. Som straf blev marskområdet omringet af diger, området tørrede ud, og marsknomaderne var tvunget til at flytte. Efter fjernelsen af Saddam Hussain er digerne brudt ned, og dele af marsken genoprettet

ETHIOPIA: Voting largely peaceful in Somali region

IRINnews.org
22 august 2005
Søndag (22. august) gik mere end en million ethiopiere til valg i den fattige Somali region for at vælge 23 repræsentanter til Parlamentet i forbindelse med et meget omdiskuteret parlamentsvalt, der blev afholdt i maj. Dagens valg anses som en strømpil for premierminister Meles Zenawi's løfter om demokratiske reformer.

Iraq’s constitution on the edge

Sami Zubaida
22. august 2005
The deadline for agreement on the Iraqi constitution is slipping. Sami Zubaida examines the issues that may prevent a workable agreement.

NEPAL: Searching for the disappeared

IRINnews.org
22. august 2005
Nepal sikkerhedsstyrker kritiseres for en lang række anholdelser, hvor de anholdte ikke stilles for en dommer, og mange af de anholdte forsvinder!

On oil and women’s rights: How new Iraqi constitution compares to old one

Deirdre Griswold
20. august 2005
Kritisk vurdering af Iraks nye forfatning, - om forsøget med at integrere demokrati i det irakiske samfund, om kvinder rettigheder, men også om hvorledes det tidligere Baath-regime havde stor succes med opbygning af bl.a. sundheds- og uddannelsessystemer ... også iflg. amerikanske vurderinger! ...noget den nuværende regering totalt overser!

Unite the anti-war movement: Oppose the occupation of Iraq and Palestine!

Black Workers League
18. august 2005
Udtalelse fra den amerikanske Black Workers League i tilknytning til de planlagte meget omfattende anti-krigs demonstrationer i USA den 24. september.

Nation as trauma, Zionism as question: Jacqueline Rose interviewed

Rosemary Bechler (interviewing: Jacqueline Rose)
18. august 2005
In “The Question of Zion”, Jacqueline Rose applies the insights of psychoanalysis to the inner world of Zionist doctrine and attitudes. openDemocracy’s Rosemary Bechler talks to her.

IRAQ: ‘Expired food causing health problems’

IRINnews.org
18. august 2005
Der observeres et stigende antal tilfælde af madforgiftning blandt specielt børn, som følge af de stadig dårligere hygiejniske forhold kombineret med uddeling eller salg af for gamle fødevarer.

Lula: the dream is over

Arthur Ituassu
18. august 2005
The money-for-votes crisis that has engulfed the governing Workers’ Party in Brazil is a tragedy for President Lula but also the symptom of deeper flaws in the Brazilian republic, says Arthur Ituassu in Rio de Janeiro.

EGYPT: Focus on election campaigning

IRINnews.org
18. august 2005
Valgkampen op til præsidentvalget blev indledt onsdag (17. august) med store taler af de tre kandidater, der formodes at trække langt de fleste stemmer ved valget. Disse tre kandidater er den siddende præsident Hosni Mubarak samt hans to hovedudfordrere Ayman Nour fra Ghad-Partiet og Nomaan Gomaa fra Wafd-Partiet. Derudover forventes yderligere syv ledere fra mindre oppositionspartier at stille op, uden at de formodes at få mere end en ganske ringe del af stemmerne.

The return of the Aids plague

Tom Burgis
17. august 2005
A global regime where private corporations can enforce intellectual property rights to the detriment of public health is bad news for the millions most vulnerable to HIV/Aids, reports Tom Burgis.

YEMEN: Arab civil society groups call for greater political participation

IRINnews.org
17. august 2005
En international workshop med deltagelse af mere end 50 repræsentanter fra politiske partier og NGO'ere i Yemen og andre arabiske lande fremkom med opfordringer til regeringerne i de arabiske lande om at sikre bredere folkelig inddragelse i de politiske beslutningsprocesser. Workshop'en var finansieret af G8-programmet "Democratic Assistance Dialogue".

Broken links in Iraq

Maura Stephens
17. august 2005
How can western citizens aid people in shattered post-war Iraq? In her first monthly openDemocracy column, Maura Stephens tells a story of fragile solidarity.

AFGHANISTAN: Policies in short supply as election campaigning begins

IRINnews.org
17. august 2005
Her en måned før Afghanistans utroligt spændende parlaments- og regionalvalg, er det svært at identificere den enkelte kandidaters politik, som stort set ikke omfatter andet end slagord. Men valgkampen er nu indledt, og de omkring 6.000 kandidater har mulighed for at udnytte landets mere end 70 radio- og TV-stationer til at sprede deres budskaber.

NEPAL: New NGO law spells end of autonomy, say activists

IRINnews.org
17. august 2005
Regeringen har med en ny lovgivning indført udvidede muligheder for kontrol med NGO'ernes arbejde. Formanden for NGO-ernes paraplyorganisation er meget bekymret for den demoralisering, som han føler vil blive konsekvensen af indgrebet.

Philippines’ democracy in turmoil

Steven Rogers
16. august 2005
A new round of scandal has brought democracy in the Philippines to breaking point. If democratic revival is possible it can only come from the people themselves, says Steven Rogers.

Mass firing sparks Heathrow walkouts

G. Dunkel
16. august 2005
Trusler om fyring, kraftig lønnedgang og generelle forringelser af arbejdsforholdene fik de ansatte ved Gate Gourmet, der betjener først og fremmest British Airways, til at nedlægge arbejdet. British Airways' jordpersonnel nedlagde også deres arbejde som en sympati-altion, hvorefter Heathrow Lufthavn sydede af stillestående fly og 110.000 ventende passagerer.

EGYPT: Special report on press freedom

IRINnews.org
16. august 2005
Mange jounalister har udvist stor ængstelse for pressefriheden i forbindelse med kampagnen op til presidentvalget i Egypten til november.

Hizb-ut-Tahrir’s distinction

Abdul Wahid
15. august 2005
Hizb-ut-Tahrir welcomes careful, objective scrutiny of its ideas, says Abdul Wahid, but much of the criticism it receives is inaccurate and outdated.

U.S. losing political battle for Iraq, too

John Catalinotto
13. august 2005
Præsident George W. Bush har elegant bestræbt sig på at afværge politiske implikationer af den amerikansk ledede alliances "besættelse" af Irak. For amerikanerne og for resten af verden har den modstand, som alliancen møder ført til en gradvist voksende politisk afstandtagen blandt irakere fra specielt USA.

NEPAL: Activists call on UN monitoring mission to act quickly

IRINnews.org
11. august 2005
Menneskerettigheds-situationen er ikke forbedret efter Kong Gyanendras magtovertagelse 1. februar. Mere end 1100 mennesker har mistet livet har mistet livet siden da. To-trediedele er dræbt af de nepalesiske sikerhedsstyrker og en-trediedel er dræbt af maoisterne. Menneskerettigheds-organisationernes muligheder for at arbejde er samtidig blevet markant forringet.

ETHIOPIA: AU urges political parties to work for unity

IRINnews.org
11. august 2005
Den Afrikanske Union er kommet med en anmodning til alle demokratiske kræfter i Ethiopien om at samarbejde. Opfordringen skal ses som en kommentar til den spændte stemning efter offentliggørelsen af valgresultatet fra parlamentsvalget, som giver den herskende regeringskoalition flertal til at fortsætte endnu en valgperiode. Oppositionen, der stort set vandt rup og stub i Addis Ababa og omegn har gjort indsigelser mod en lang række uregelmæssigheder, samtidig med at de også anklager valgkommissionen for ikke at optræde tilstrækkeligt reutralt.

AFGHANISTAN: Election logistics challenge begins

IRINnews.org
10. august 2005
Udfordringerne for den forenede FN-afghanske Management-enhed, der står for næste nåneds parlamentsvalg, er enorme. De logistiske opgaver vurderes til 10 gange så store som ved sidste års præsidentvalg. Valgmaterialer er nu på vej rundt i landet til de 26.000 afstemningssteder.

ETHIOPIA: Opposition rejects final election results

IRINnews.org
10. august 2005
Ethiopiens nationale valgkommission har nu offentliggjort det officielle valgresultat fra 492 valgkredse fra parlamentsvalget den 15. maj. Regeringspartiet EPRDF (Ethiopian Revolutionary Democratic Front) har vundet 296, hvorefter de har sikret sig et flertal på 56% i parlamentet, der ialt udgør 524 pladser (der mangler fortsat afgørelser fra 32 valgkredse, hvor der bl.a. afholdes omvalg). Oppositionen mener ikke resultatet er korrekt og hævder at valgkommissionen har optrådt partisk

Poverty and the state in Latin America

Arthur Ituassu
9. august 2005
Latin America’s extreme social inequalities are an obstacle to the stable, progressive politics the continent needs, says Arthur Ituassu in Rio de Janeiro.

IRAQ: Freak sandstorm brings rush on Baghdad hospitals

IRINnews.org
9. august 2005
Baghdad blev i mandags ramt af den måske voldsomste sandstorm i landets historie, selvom det ellers er uden for "sæsonen". Dens effekt var voldsom med mindst to døde og mere end 2.000 personer til behandling for vejrtrækningsproblemer

Bankruptcies fuel airline crisis: Labor needs industry-wide fightback

Milt Neidenberg
9. august 2005
En række amerikanske luftfartsselskaber er er ramt hårdt af den generelle økonomiske og politiske udvikling. Grænsen for fallitter, er i flere tilfælde overskredet for ellers velanskrevne luftfartsselskaber som US Airways, Delta Air Lines, Continental Airlines og United Airlines. Brændstofprisernes himmelflugt og mangel på passagerer giver mangel på cool cash.

Nepal: 100 soldater savnes! - Voldsomme kampe i Kalikot, Vest-Nepal   - mange dræbt

Mogens Engelund
9. august 2005
Maoisterne angreb i søndags (7. aug.) en militærlejr i Kalikot Distrikt i Vestnepal. Kamphandlingerne bølge frem og tilbage i 11 timer. Maoisterne hævder de vandt en bemærkelsesværdig sejr.

NEPAL: Community-run schools make progress

IRINnews.org
9. august 2005
Under maoistkonflikten har uddannelsessystemet og specielt landsbyskolerne været meget hårdt ramt. Gennem de seneste to år er omkring 2.200 skoler med succes overdraget til lokal-samfundene, da konflikten allerede på dette tidspunkt gjorde det umuligt for myndighederne i Kathmandu at kontrollere skolerne i landområderne.

NEPAL: Diarrhoeal diseases still a major health problem

IRINnews.org
8. august 2005
Børnedødeligheden i Nepals fattigste landdistrikter er stor, og den kan ikke blot henregnes som en konsekvens af konflikten med maoisterne eller mangel på medicin. De primære sundhedsforhold i mange af disse områder er meget dårlige, uddannelseforholdene elendige, områderne er meget fattige og der er en stor tilflytning af yderligere grupper af fattige og socialt stærkt udsatte grupper, som det er svært at nå med selv den mest basale sundhedsoplysning.

EGYPT: Local NGOs receive funding to monitor elections

IRINnews.org
7. august 2005
USAID har bevilget ressourcer til lokale NGO'er, der skal foretage overvågning af presidentvalget med henblik på at belyse gennemsigtighed, upartiskhed og uafhængighed i de tilknyttede processer og hos deltagende organisationer.

NIGER: Nomadic herders watch helplessly as animals die taking income with them

IRINnews.org
5. august 2005
Kvæget er nomadernes eksistensgrundlag, men tørken rammer nu i stigende omfang også kvæget, som dør af mangel på foder. Selv kamelerne bukker under nu, mange steder er der kun tilstrækkeligt med foder til nogle få geder.

Britain and the atomic bomb

Brian Cathcart
5 - 8 - 2005
The British contribution to the destruction of Hiroshima and Nagasaki still affects the country’s nuclear-weapons policy – to the world’s detriment, says Brian Cathcart.

NIGER: Price of food tips people over the edge

IRINnews.org
5. august 2005
Prisen på fødevarer er nærmest kommet ud af kontrol, og de sædvanlige mønstre, hvorefter nomaderne selv i trængselstider har kunnet få omtrent den samme fødevaremængde for et stykke kvæg er nu ændret, så priserne på fødevarer nu har nået kritiske højder.

NEPAL: Growing concern over vigilante groups

IRINnews.org
4. august 2005
En regeringsbeslutning om oprettelse af bevæbnede lokale vagtkorps i Nepals landdistrikter har ført til en fremkomst af voldelige grupper, der skaber frygt omkring sig. De kalder sig vagtkorps, men anklager tilfældige landsbybeboere for at være maoist-tilhængere og gennembanker og plyndrer dem.

By any means necessary: the United States and Japan

Paul Rogers
4 - 8 - 2005
If Hiroshima and Nagasaki had not worked, the United States had a plan for winning the war against Japan that involved massive use of chemical weapons.

YEMEN: Experts alert to danger of locust outbreak

IRINnews.org
4. august 2005
Frygt for udbrud af græshoppe-plage, fra Yemen, hvorfra græshoppesværme frygtes at sprede sig til Østafrika efter deres klækning ifølge landbrugseksperter fra FN's landbrugsorganisation, FAO.

The London bombs: Iraq or the “rage of Islam”?

Sami Zubaida
3. august 2005
Many commentators regard the London terror attacks as Tony Blair’s payback for Britain’s role in Iraq. Sami Zubaida assesses the evidence.

NIGER: WFP asks donors to triple funding to over $57 million

IRINnews.org
3. august 2005
Omfanget af hungersnøden øges voldsomt og FNs Fødevareprogram (World Food Programme) har anmodet om en tredobling af bistanden i forhold til sidste måned. Herefter vil det være muligt at levere fødevarer til omkring 2½ million mennesker.

Wiki-ocracy

Hossein Derakhshan
3. august 2005
As the first international Wikimania conference is held this week in Frankfurt, pioneer Iranian blogger Hossein Derakhshan – who will blog for openDemocracy from the event – tests the “wiki’s” democratic potential in a bold new experiment.

YEMEN: Journalists rail against “harsh treatment” during riots

IRINnews.org
2. august 2005
Journalister i Yemen klager over hård medfart fra politiet efter dækning af demonstrationer over stigning i oliepriserne. I forbindelse med demonstrationerne, der blev mødt med hård medfart fra politiet og omkring 50 dræbte blev mange journalister arresteret og deres cameraer og film konfiskeret.

Muslims in Britain: generations, experiences, futures

Maruf Khwaja
2. august 2005
British Muslims are under a harsh spotlight following the July bomb attacks in London. Maruf Khwaja offers a sympathetic but clear-eyed view of how they are trying to make sense of a difficult predicament.

NEPAL: World Bank announces aid to government

IRINnews.org
1. august 2005
Verdensbanken har netop indgået en aftale med Nepals regering om (gen)opbygning af vejnet og broer i landområderne samt gennemførelse af økonomiske reformer. Projekterne omfatter væsentlige dele af de ødelæggelser, der er sket under den 9 år lange konflikt med maoisterne, og har en samlet værdi af 35 millioner US$.

ETHIOPIA: Delays in safety nets creating "disaster" - report

IRINnews.org
29. juli 2005
Ethiopien har så sent som under G8-topmødet i 2004 modtaget ros for landets foranstaltninger til at imødegå katastrofer på grund af fejlslagen høst gennem iværksættelse af offentlige beskæftigelsesprogrammer for de dårligst stillede, hvor de får betaling og fødevarebistand (fra EU, USA og Verdensbanken) til gengæld for arbejde. Men roser gror sjældent ind i skyerne, og under en evaluering i maj viste det sig, at kun 11% af de kontante udbetalinger og 44% af fødevarerne rent faktisk nåede dem de var tiltænkt.

NIGER: WFP to more than double food aid recipients to 2.5 million

IRINnews.org
29. juli 2005
Af de 3,6 millioner mennesker, som Nigers regering anslår er ramt af mangel på fødevarer, er FNs World Food Programme nu i stand til at nå ud til de 2½ million, der er hårdest ramt af katastrofen.

What kind of country?

David Hayes
29. juli 2005
The lesson of the July terror attacks is that Britain must become either secular or multicultural – and choosing the latter means setting up a Muslim Parliament, says David Hayes.

ETHIOPIA: Prime Minister meets opposition leaders

IRINnews.org
29. juli 2005
Første møde mellem Ethiopiens magtfulde premierminister, hans regerende koalition og oppositionen efter valget. Mødet var et forsøg på at imødegå en politisk krise efter parlamentsvalget og de voldsomme og brutale bekæmpning af efterfølgende fredelige demonstrationer med mindst 40 dræbte og tusindvis af arrestationer.

Democracy’s early warning

Anthony Barnett
29. juli 2005
An international democratic movement against terrorism emerged from the Madrid attacks of 2004 – it is time for world leaders to catch up, says Anthony Barnett.

Terrorism, Islam, reform: thinking the unthinkable

Maruf Khwaja
28. juli 2005
The atrocity of 7 July in London is the latest manifestation of a rooted culture of ignorance and intolerance in the Muslim world. Only reform can save Islam from itself, says Maruf Khwaja.

SUDAN: The forgotten nomads of Darfur

IRINnews.org
28. juli 2005
Mange internationale hjælpeorganisationer betegner området omkring den afsidesliggende by Kabkabiya i den hårdt udsatte Darfur-provins i Sudan som ubeboede. Mange af de tidligere landsbyer i området ligger da også hen som ruiner, men derudover er regionen hjemsted for relativt store nomadegrupper, som ikke mange hjælpeorganisationer har bekymret sig om. Heller ikke den statslige milits ofrer nomaderne den store opmærksomhed, og når det sker, er det oftest fordi de forveksler nomaderne med grupper, der terroriserer andre lokale (regeringsvenlige) grupper i regionen.

Democracy in the European Union, more or less

Krzysztof Bobinski
27. juli 2005
A month after the French and Dutch people voted “no” to the European Union’s constitutional treaty, several bruised but unbowed adherents of the European project gathered in Warsaw to share wounds, examine runes, and draw lessons. Krzysztof Bobinski reports.

ETHIOPIA: Ruling coalition close to winning disputed polls

IRINnews.org
27. juli 2005
Ethiopiens regerende koalition er nu blot 11 mandater fra at have absolut flertal i parlamentet efter valget i maj. Der vil blive afholdt omvalg i 15 valgkredse den 21. august, men oppositionen mener ikke der i tilstrækkeligt omfang er skredet ind over for en lang række indrapporterede uregelmæssigheder i forbindelse med valget.

NEPAL: Amnesty says children’s vulnerability increasing

IRINnews.org
26. juli 2005
De sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der kan sikre de meget udsatte børn i Nepals konfliktramte landområder for de mange konsekvenser af konflikten , mangler i udbredt grad. Børn rammes ikke blot af afledte konsekvenser, som mangel på mad og usikker skolegang, men de inddrages i stadig stigende omfang direkte i konflikten, og mange bærer endog våben.

Midnight traders

Tom Burgis
26. juli 2005
The battle between the neo-liberal free-trade agenda and the campaign for global trade justice resumes at the Geneva meeting of the WTO general council from 27 July, reports Tom Burgis.

NEPAL: Flood victims feel neglected

IRINnews.org
25. juli 2005
Mange småbønder i Nepal har været ofre for den kraftige monsunregn og de dermed forbundne oversvømmelser, men de føler sig i vid udstrækning overset af statslige og internationale bistandsorganisationer.

Flere bombeaktioner! - Hvorledes kan vi handle i forhold til terror og terroraktioner?

Mogens Engelund
23. juli 2005
Efter de seneste dages aktioner i henholdsvis Sharm el-Sheikh i Egypten med mange dræbte og tilskadekomne samt de fire bomber i torsdags (21. juli) i London, hvor det kun var detonatorerne, der sprang, er det mest sandsynligt at denne aktionsform er under udvikling og spredning.

ETHIOPIA: Waiting for election results

IRINnews.org
22. juli 2005
Mere end 25 millioner ethiopiere gik til parlamentsvalg for to måneder siden, men valgresultatet er stadig ikke offentliggjort. Premierminister Zenawi tabte klart i Addis Ababa, men hævder selv at han har vundet landdistrikterne. I takt med at tiden går, mindskes også tiltroen til Zenawi og til hans troværdighed.

Leeds footsoldiers and London bombs

Max Farrar
22. juli 2005
“I don’t really know why those men from Beeston set off those bombs in London, but I think I know where to look for the answers”. Max Farrar draws on his fieldwork among northern England’s deprived young people to explore the deeper roots of 7/7.

NEPAL: Norway cuts bilateral aid

IRINnews.org
21. juli 2005
Norge har vist sin kritik af Nepals regering og Kong Gyanendras egenrådige magtovertagelse ved at skære ned på sin bistand til Nepal. Nedskæringerne andrager omkring 10% af Norges samlede udviklingsbistand til Nepal.

Afghanistan Elections: Endgame or New Beginning?

ICG (Internationale Crisis Group)
21. juli 2005
Anbefalinger fra International Crisis Group før Parlaments-valg og Regional-valg i Afghanistan i september. Valget til Afghanistans første demokratiske repræsentativt valgte parlament kan blive første skridt henimod en politisk stabilisering af Afghanistan, men en lang række forhold vil komme til at spille en måske afgørende rolle.

ETHIOPIA: Rural economy threatened by neglect of donkeys]

IRINnews.org
20. juli 2005
I Ethiopiens landbrugsbaserede økonomi er æslet et uvurderligt og uundværligt arbejdsdyr. Billig i drift samt stabil og i stand til at udføre et enormt arbejd når mennesker og varer skal bringes ud til de vidtstrakte landområderne, hvor der ikke er hverken veje eller andre moderne kommunikationsformer. Men den generelle fattigdom rammer også menneskets bedste ven - æslet - der bliver stadig mere overbebyrdet og underernæret.

Free Akbar Ganji: an appeal to Iran

openDemocracy
20. juli 2005
The imprisoned Iranian journalist and dissident Akbar Ganji is gravely ill in the second month of a hunger strike. A worldwide group of writers sends this letter to the Iranian authorities demanding his immediate release.

Counter-terrorism: a true popular war

Jim Lederman
14. juli 2005
Communal trust and public debate between citizens have proven to be the most formidable weapon against terrorists, writes Jim Lederman

Nepal’s political rainy season

Manjushree Thapa
13. juli 2005
Nepal’s democratic forces appear quiescent but beneath the surface they are gathering strength and confidence, says novelist Manjushree Thapa.

The heart of Simone de Beauvoir

Lisa Appignanesi
13. juli 2005
Lisa Appignanesi explores the enigmatic appeal of the great French feminist writer.

NEPAL: Concerns over development expenditure in new national budget

IRINnews.org
12. juli 2005
Den nepalesiske regering under ledelse af Kong Gyanendra er under voldsomt pres for at udarbejde en realistisk finanslov med lige så realistiske forslag til de udviklingsopgaver, der reelt er mulighed for at gennemføre.

Rocky Road to Dublin

Peter Lennon
12. juli 2005
In 1967 Peter Lennon argued in his celebrated documentary, "Rocky Road to Dublin", that Ireland needed liberating from the Irish. Thirty seven years later, Ireland is ready to hear the message.

Targeting Iran

Paul Rogers
7. juli 2005
How does the election of Iran’s new president affect the likelihood of a United States – or an Israeli – attack?

Terroren bekender sit væsen - angriber bløde mål! - London blev i morges mål for bombeaktioner mod civile!

Mogens Engelund
7. juli 2005
London er formentlig det sted uden for de egentlige muslimske lande, hvor det største og mest intellektuelt artikulerede muslimske samfund findes. Alligevel blev den indre del af London mål for en planlagt og koordineret aktion med tre bombesprængninger i undergrundsbanen og en i en bus midt i morgenmyldretiden torsdag morgen.

NEPAL: Fall in tourist numbers causing concern

IRINnews.org
6. juli 2005
Der kommer stadig turister til Nepal, - men selvom konflikten mellem regering og maoister ikke direkte vedrører turisterne, så sættes der i stigende omfang fokus på den sikkerhedsmæssige situation. Resultatet er ikke overraskende et faldende antal turister, specielt i det seneste halve år med undtagelsestilstand og voksende politiske spændinger.

Where is Auchterarder?

Robin Bell
5. juli 2005
The small Scots town that hosts the G8 circus is no stranger to world-historical events; they happen there once every century, writes poet Robin Bell.

“Me Tarzan. Me save Africa.” Jeffrey Sachs, the G8 and poverty

Anthony Barnett
4. juli 2005
The leading economist, Jeffrey Sachs’s agenda for ending poverty in Africa is shared by the NGOs behind the Make Poverty History campaign and the organisers of the global Live8 concerts. Anthony Barnett meets Sachs and examines the politics of protest around the G8 summit in Scotland.

Insider-outsider: the NGO fracture zone

Tom Burgis
4. juli 2005
The alliance between the NGO coalition Make Poverty History and the spectacular global Live8 concerts may seem a formidable challenge to the G8, but Tom Burgis in Edinburgh hears radical NGO campaigners who think it is far too close to power.

Iran’s presidential coup

Ardashir Tehrani
27 - 6 - 2005
The victory of Mahmoud Ahmadinejad in Iran’s presidential elections was orchestrated from within the hardline clerical regime, says Ardashir Tehrani.

Welcome to the aid business!

Michael Holman
27 - 6 - 2005
Western NGOs’ desire to help Africans has led them into unhealthy relationships with host countries, donor governments, and media, says Michael Holman. The result is that they share responsibility for Africa’s development disasters.

Who rules Italy?

Sarah Pozzoli
24 - 6 - 2005
The Vatican’s boycott campaign helped turn Italians’ passionate debate over fertility treatment and embryo research into a referendum flop. Sarah Pozzoli assesses the democratic fallout.

PAKISTAN: Focus on rehabilitation of child camel jockeys

IRINnews.org
23. juni
Børn fra fattige områder af Pakistan har været udsatte for at blive solgt til bagmænd i blandt andet De Forenede Arabiske Emirater, hvor de blev anvendt som kamel-jockey'er ved kamel-væddeløb. De var mindreårige, helt ned til 4-års alderen. Deres levevilkår var kummerlige, de fin ingen skolegang. Nogle af disse børn er nu sendt tilbage til Pakistan, hvor de indsluses i et socialt repatrierings-forløb.

Auchterarder: a G8 summit visitor’s guide

Carolyn Tan
22 - 6 - 2005
How to get there? Where to stay? When to break cover? Whether you are protestor or journalist, tourist or secret policeman going to the G8 summit, Carolyn Tan’s local guide tells you what you need to know about its Scottish location: Auchterarder.

Keeping Armageddon at bay

Maruf Khwaja
22 - 6 - 2005
The historic rapprochement between India and Pakistan will not endure if fundamentalists on both sides have their way, argues Maruf Khwaja.

NEPAL: Focus on malnutrition

IRINnews.org
14. juni 2005
Hovedparten af landdistrikterne i Nepals bakkeregioner kan selv under normale omstændighederer ikke producere tilstrækkeligt med fødevarer til at ernære befolkningen i området. Konflikten mellem kongemagten, regeringen. de politiske partier og maoisterne har forværret denne situation med udbredt fødevareunderskud, så fejl- og underernæring bliver stadig mere udbredt. En undersøgelser har afdækket at fejlernæringen i de værst ramte distriker omfattet 80-90% af børnene.

Letter to my Baghdad friends

Maura Stephens
7. juni 2005
For this American writer in Amman, Jordan, the nearness of her beloved Baghdad evokes an intense longing to return. But she cannot.

Egypt: who’s on top?

Tarek Osman
7. juni 2005
I dele af den arabiske verden tales der om reformer og demokrati, men det er svært at se realiteter bag udtalelserne, når de fremsættes af sønner af de mangeårige politiske ledere, der hidtil har modsat sig sådanne reformer.

Disaster Reduction and the human cost of disaster:
Natural disasters – a heavy price to pay

IRINnews.org (IRIN Web Special)
Juni 2005
Der har vist sig en tendens til at de stadig hyppigere forkommende naturkatastrofer godt nok kræver færre menneskeliv, men samtidig øges antallet af mennesker, der mærkes af katastrofernes konsekvenser. Gennem de seneste 10 år er antallet af dødsfald faldet markant, hvorimod antallet af personer, der er bleemet ramt på forskellig måde, er tredoblet til 2 milliarder (i løbet denne 10 års-periode), dvs. næsten en trediedel af Jordens befolkning.

Néstor Kirchner’s Argentina: a journey from hell

Ivan Briscoe
25. maj 2005
President Kirchner has led Argentina from economic collapse to mini-boom, faced down the army, stood up to the IMF – and stayed popular. But is his achievement miracle or mirage? Ivan Briscoe reports on two years of surprises.

Lula and Brazil: new beginning or dead end?

Arthur Ituassu
19. maj 2005
The election of President Lula in 2002 promised Brazil a new politics that would combine progressive economic reform, social protection, and optimism about Brazil’s future. Is it working? At mid-term, Arthur Ituassu assesses Lula’s record.

Despite crackdown on opposition - Nepal king faces growing revolution

David Hoskins
19. maj 2005
En kritisk amerikansk vurdering af Kong Gyanendras "ophævelse" af den undtagelsestilstand han indførte i begyndelse af februar. Det er ikke lykkedes kongen at få bugt med maoisternes oprør, modsætningerne er skærpet i forhold til de etablerede politiske partier og kongen har svært ved at overbevise USA og Indien om at fortsætte leverancer af de våben, Nepals hær er afgørende afhængig af.

ETHIOPIA: Election fever grips capital

IRINnews.org
13. maj 2005
En stadig mere udbredt euforisk stemning spredes blandt oppositionen i Ethiopiens hovedstad Addis Ababa i de sidste dage før parlamentsvalget den 15. maj.

Polio: a war not yet won

Brian Cathcart
13 - 5 - 2005
The effort to eradicate polio worldwide is a test of human capacities, but Brian Cathcart reports that the disease is not giving up without a fight.

Islam and democracy: an interview with Heba Ezzat

Rosemary Bechler
12. maj 2005
How to bring Islam, democracy and modernity into a new relationship with each other is a major challenge for 21st-century Muslims. In meeting it, the Egyptian scholar-activist Heba Ezzat is also taking her ideas into the arena of global civil society. openDemocracy’s Rosemary Bechler talks to her.

Iraq & Afghanistan

Workers World (editorial)
12. maj 2005
En meget kritisk amerikansk vurdering af den amerikanske indsats i Irak og Afghanistan.

ETHIOPIA: Interview with Ana Gomes, EU chief election observer

IRINnews.org
11. maj 2005
Der er grund til bekymring, og der rapporteres om uheldige episoder, men det generelle indtryk er trods alt positivt, udtaler EU's chefobservatør Ana Gomes.

Democracy in Nepal and the “international community”

Manjushree Thapa
4. maj 2005
A monarchist, military regime is crushing Nepal’s people. The rural Maoist insurgency offers them no hope. They deserve solidarity in their struggles to achieve democracy, says the Nepali writer Manjushree Thapa.

Losing Ecuador

Guy Hedgecoe
26. april 2005
The revolt against Ecuador’s president, Lucio Gutiérrez, reflects Ecuadorians’ democratic aspirations and frustrations alike, writes Guy Hedgecoe.

The fall and rise of Silvio Berlusconi

Mario Rossi & Sarah Pozzoli
22. april 2005
Silvio Berlusconi began April an election loser but ends it as head of a reformed centre-right coalition. Sarah Pozzoli & Mario Rossi on the great survivor of Italian politics.

Nepal’s war without end

Anuj Mishra
19. april 2005
King Gyanendra’s dictatorship and the Maoist insurgency in Nepal are locked in a dance of death. Anuj Mishra looks for a way out.

Kyrgyzstan: Revolution or not?

Yasar Sari & Sureyya Yigit
4. april 2005
Two scholars draw on experiences in Osh, Jalalabad and Bishkek to decipher central Asia’s first popular uprising.

Kyrgyzstan questions

Mary Dejevsky
30. marts 2005
What happened in Kyrgyzstan – riot, revolution, conspiracy, geopolitical game? Mary Dejevsky, in Bishkek, probes a central Asian mystery.

NEPAL: Focus on former bonded labourers

IRINnews.org
21. marts 2005
Da Nepals regering i juli 2000 foretog den historiske beslutning at ophæve "gældsslave-systemet" (Kamaiya-systemet), mistede mange af de tusindvis af kamaiya-familier, samtidig deres indkomst - uanset hvor lille den måtte være. For mange af disse familier har hverdagen ikke ændret sig i synderligt omfang. De blev smidt ud fra de landområder, hvor de arbejdede som gældsslaver, og hvor de engang var ejere af den jord de dyrkede, men som smarte større jordejere tidligere har sikret sig retten til som led i dette "gældsslaveri". En aldeles utilfredsstillende og ofte håbløs situation, hvor børnene ikke har mulighed for at gå i skole, og den eneste udvej for at forsøge at sikre sig en fremtid er at tilslutte sig maoisterne.

All change in Venezuela’s revolution?

Ivan Briscoe
25. januar 2005
After winning two elections and one referendum, defeating a coup and surviving four general strikes, Venezuela’s maverick president Hugo Chávez seems impregnable. But where is his “Bolivarian revolution” going? Ivan Briscoe reports from Caracas on a convulsive, divisive, history-haunted social experiment.

Becoming Pakistani

Maruf Khwaja
19. august 2004
As a small child, Maruf Khwaja’s life was transformed by the carving of his mother country into two nations, India and Pakistan. He recalls a time of terror, and a journey to survival.

IRAQ: Briefing paper on food security

IRINnews.org
8. juni 2004
Omkring 60% af samtlige irakiske familier er totalt afhængige af de månedlige fødevarerationer, der fordeles i overensstemmelse med aftalerne i "Food-for-Oil" programmet. Programmet blev oprettet under de hårde sanktioner, som Saddan Hussains styre blev udsat for fra Vesten, men da det blev ophævet i 2003 gav det enorme problemer. Den tidligere markedsstruktur var ude af funktion, og priserne på de fødevarer, der findes på markederne, er for høje for meget store dele af befolkningen.

Dreaming of Spain: migration and Morocco

Ivan Briscoe
27. maj 2004
Morocco matters. Its Islamist-secularist tensions, huge resource-pool of aspiring migrants to Europe, intimate relationship with Spain, and experience of terrorism place the North African country at the heart of current global concerns. In Tangiers, Ivan Briscoe discovers a link between its political frustrations and the longing of so many of its people for escape.

Everyone is afraid: the world according to Abou Jahjah

Rosemary Bechler
20. maj 2004
The charismatic leader, Dyab Abou Jahjah, is giving voice to a militant new form of Arab European identity. His Arab European League (AEL) is growing in Belgium, France and the Netherlands, and plans to expand across Europe. He demands that Europeans hear him and calls on Arabs to take the rights they feel they are denied. openDemocracy went to Antwerp to listen.

IRAQ: Briefing paper on health

IRINnews.org
18. maj 2004
Helt op gennem 1980'erne var Irak kendt for at have et af Mellemøstens bedste sundhedssystemer. I 1991 fandtes omkring 1800 sundhedscentre, men blot 10 år senere var antallet halveret. I 2003 blev det vurderet at omkring en trediedel af alle børn i det centrale og sydlige Irak var fejlernæret, fødselsvægten var faldende og børnedødeligheden stigende.

Indien og Pakistan - cricket test

Maruf Khwaja
18. marts 2004
India and Pakistan are two South Asian giants joined by history and language, divided by politics and war. But now they are also engaged in exuberant, passionate, friendly rivalry where it really matters: on the cricket pitch. Maruf Khwaja - memorialist, exile, survivor, cricket nut with a foot in every camp – is in earthly paradise.

A victory for Spain, not al-Qaida

Ivan Briscoe
18. marts 2004
The proximity of the Madrid blasts and the electoral defeat of Spain’s ruling party has been interpreted as a victory for terrorism. For Ivan Briscoe in Madrid, this is a profound misunderstanding of what happened in Spain.

Beyond the zero sum: from Chavez to Lula

Ivan Briscoe
30. juli 2003
The search for a meaningful Latin American political project beyond neo-liberalism is taking a variety of national forms. Does the careful, inclusive strategy of Lula in Brazil offer more long-term hope than the radical populism of Hugo Chavez in Venezuela? And do contrasts in political culture and civil society illuminate their chances of success as well as the nature of their political leadership?

Argentina: How politicians survive while people starve

Ivan Briscoe
17. april 2003
Argentina’s presidential election of April 2003 follows seventeen months of economic devastation and social turmoil in the fallen giant of Latin America. The collapse of the neo-liberal model has reduced millions to penury, yet the political class is impervious to civic protest, quiet desperation, and radical insurgency alike. As Peronists, ex-Radicals, and leftists compete for a tarnished prize, a former resident paints a vivid panorama of the ‘land without heroes’.

The past in the present: India, Pakistan and history

Maruf Khwaja
14. august 2002
The perpetual conflict between India and Pakistan is rooted in the circumstances of their creation. The “two-nation” theory, which justified partition, is dead but its consequences of centralist politics and falsified history remain.

ETHIOPIA: Special report on the Borana

IRINnews.org
26. juni 2002
Rapport fra Yabelo Health Centre i Borana i det sydlige Ethiopien - En sundhedsklinik uden elektricitet, uden vand og uden læger. Sundhedscentret betjener 103.000 mennesker, der ofte vandrer hertil uden udbytte, da der også er mangel på medicinske forsyninger.

ETHIOPIA: Uneasy calm restored in Awasa

IRINnews.org
25. juni 2002
Omfattende protester i Awasa over tiltagende rygter om at regionalhovedstaden skulle flyttes fra Awasa til Aleta Wondo. Mange fra den etniske gruppe Sidama frygtede, at de herved kunne miste deres land. En fredelig protestmarch med 7.000 deltagere blev beskudt af sikkerhedsstyrker, hvorunder mellem 17 og 39 mennesker blev dræbt.

The trial of Milosevic: global law or war?

Anthony Dworkin
13. februar 2002
The Hague trial of Slobodan Milosevic may prove to be a landmark in the evolution of international justice since 1945. But between his arrest in June 2000 and his trial, fell the huge shadow of 11 September. Will the US’s recourse to the language and practice of war in meeting the challenge of terrorism undermine the movement towards a universally respected system of justice?

India and Pakistan: states of mind, contests of perception

Maruf Khwaja
23. januar 2002
The hair-trigger hostility between India and Pakistan is felt in the recesses of national psychology as well as the competition over territory. It is an intimate as well as a bitter enmity. An exiled Pakistan writer analyses the roots of polarisation and asks whether the insane logic of intolerance offers paradoxical seeds of hope.

The Indian media: a response to Page and Crawley

Maruf Khwaja
9. august 2001
Those who have endured decades of perverse Bollywood fantasies bombarding their own besieged cultures will point to darker shades cast by India’s pretensions to world power status.

The suicide of fundamentalism

Maruf Khwaja
14. januar 2001
The speed, reach and supports of today’s Islamic terrorism owe much to globalisation. But there is a silent majority building in the Islamic world, and among the young people of its diaspora. Can they take the fanaticism out of fundamentalism?
 


LINKS til "hotte" emner:

 
 


Creative Commons Attribution 2.5 License!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2006

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!


Opdateret d. 17.10.2006