HOME - Tilbage til START - Tryk her!

Home    weblog    om engelund.dk    F A Q   Copyright!  -  Copyleft!
Noter om ophavsret m.m. på engelund.dk

Copyright er et uangribeligt fundament, der sikrer at skrifter, billeder, mulsikalske værker, m.m. ikke kopieres uden hensyntagen til den eller de personer, der har ophavsretten til de anvendte værker.

Jeg har generelt offentliggjort denne website inden for rammerne af en Creative Commons Licens, som du kan læse mere om her.

Dette må dog ikke forveksles med den opfattelse, at alt hvad der ligger på denne website er Creative Commons materiale, der er nemlig masser af undtagelser.
 

Betingelsen for at anvende tekst & materiale fra engelund.dk er:
  1. - der skal være et link til den originale tekst, billede, m.m. og der skal være et generelt link til engelund.dk
  2. - det er kun tilladt at anvende materiale i ikke-kommercielle sammenhænge, og engelund.dk vil til enhver tid være berettiget til at begrænse eller standse en anvendelse, som ifølge engelund.dk's vurdering ikke lever op hertil.
  3. - såfremt du anvender materiale fra engelund.dk som udgangspunkt for en viderebearbejdelse er det en betingelse at du udgiver det nye og bearbejdede materiale under den samme eller en lignende licens, ligesom det er en betingelse, at du anfører link og kilde.
  4. - er du i tvivl, så send en mail og spørg! - og i øvrigt er jeg altid meget interesseret i at blive informeret, hvis informationer og/eller materialer fra engelund.dk anvendes.
  5. - Mange enkeltartikler er offentliggjort under andre copyleft-licenser. Såfremt du ønsker at anvende sådanne tekster, er det derfor nødvendigt at du checker betingelserne hos den originale kilde, det er altid betingelserne her, der er gældende. På samme måde er det mine betingelser, der gælder for tekster, billeder, m.m., der oprindeligt er udgivet på engelund.dk
  6. - har du andre ønsker, som går udover, hvad der ifølge denne oversigt er tilladt, så spørg!


Vær opmærksom på, at visse tekster er underlagt andre open-source licenser, som eksempelvis GNU Free Documentation License (GFDL), og selv om websiten som helhed er underlagt en Creative Commons licens, så er GFDL materiale fortsat underlagt den pågældende GFDL-licens.

Jeg har i en række tilfælde med specielt tekster af amerikansk oprindelse skelet lidt til det amerikanske 'Fair Use' princip, som under visse betingelser gør det muligt at offentliggøre materiale eller dele af materiale, der ellers er påhæftet copyright. Du kan læse mere om, hvad 'Fair Use' princippet omfatter ved at trykke her.

Indimellem vil du kunne finde materiale, hvor der ikke er anført, at det er underlagt hverken den ene eller den anden copyleft-licens, og i sådanne tilfælde er det det rene uindskrænkede copyright-princip, der er gældende.

Læs mere

Se også disse artikler om ophavsret, copyleft og forskellige forhold, der gør sig gældende - og som indimellem vanskeliggør - overdragelse af dele af disse rettigheder, specielt i tilfælde, hvor flere rettighedshavere er inddraget.
   Bemærk at de fleste artikler findes på både engelsk og dansk. I de fleste tilfælde er den engelsksprogede version imidlertid mere omfattende, men samtidig kan der i den danske version være informationer, der er specifikke for danske forhold og danske retsregler.
"...do copy right, - also when copyleft!"       
Mogens Engelund
           

 

Opdateret d. 26.9.2006