HOME - Tilbage til START - Tryk her!
Tilbage til "Artikeloversigt"

Bali: Turismetendenser

Turisterne vender tilbage til Bali
- også danskerne!

Mogens Engelund, 12. januar 2005

Efter terrorhandlingerne på Bali i oktober 2002 forsvandt turisterne fra Bali som dug for Solen. Verdensbanken vurderede, at der ville gå en længere årrække, før turistindustrien ville være genoprettet. Derfor anbefalede de balineserne at ændre deres erhvervsstruktur, så turistindustrien ikke var af så afgørende betydning som hidtil.
På trods af alle forudsigelser blev 2004 et rekordår for Balis turistindustri, og det skete på trods af at eksempelvis det danske Udenrigsministerium gennem mere end to år har opretholdt deres advarsler mod at rejse til Bali!


De officielle turisttal for november 2004 er netop offentliggjort fra Balis turistinformation. Der ankom 110.596 turister til Bali i løbet af november, og man skal faktisk helt tilbage til år 2000 og 1998 for at finde så mange turistankomster. Der var tale om en stigning på 32% i forhold til samme månet året før (november 2003) og en stigning på hele 250% i forhold til november 2002!! - hvor stort set alle turistrejser til Bali var indstillet efter terroristernes aktiviteter i oktober 2002.

Der er meget der tyder på, at 2004 som helhed ender som et rekordår for Balis turistindustri med flere turister end under det hidtidige rekordår i 2000, hvor der ialt kom 1,35 million turister til Bali. Og den rekord ser ud til at blive slået eftertrykkeligt i 2004. Det er faktisk rigtig mange turister, for det svarer til at der dagligt ankommer mellem 4.000 og 6.000 turister. Tænk lige videre, for en meget stor andel af disse turister vil faktisk besøge de samme seværdigheder. De rigtig store seværdigheder vil derfor også blive besøgt af op mod 6.000 turister dagligt. Det betyder rigtig meget trafik på Balis små veje, for det er mindst 50 busser og endnu flere minibusser eller personbiler, der kører rundt med turister.

På trods af denne succesrige genoplivning af turismen på Bali, så fraråder det danske udenrigsministerium ikke desto mindre alle ikke-nødvendige rejser til Bali.

Udenrigsministeriet sætter i høj grad sin troværdighed på en hård prøve. Kan op mod 1½ million turister virkelig tage så meget fejl - eller er det bare de danske myndigheder, der optræder uprofessionelt, og dermed bliver for utroværdige i deres lidt for firkantede rejserådgivning. Den britiske rejsevejledning er ikke mindre barsk end den danske, men den er til gengæld mere varieret og mindre formynderisk i sin rådgivning: "...there remains a high threat from terrorism in Indonesia. We continue to receive reports that terrorists in Indonesia are planning further attacks on Westerners and Western interests. Attacks could occur at any time, anywhere in Indonesia and are likely to be directed against locations frequented by foreigners. Terrorists have shown in previous attacks, like the attack on the Australian Embassy and the Bali bombings, that they have the means and the motivation to carry out successful attacks." Budskabet til briterne klart: Det kan være farligt at rejse, så tag jeres forholdsregler, men træf selv jeres beslutning. Jeg kunne godt ønske mig en lignende uformynderisk rådgivning. Det fører i øvrigt videre til spørgsmålet om, hvorfor det danske udenrigsministerium i øvrigt henviser til de øvrige landes vejledninger, hvis vi alligevel ikke kan rette os efter dem?

Gradvis har vi måttet erkende at vi indtil videre er tvunget til at leve med terrorens trusler, men samtidig har vi også erkendt, at det ikke nytter at bukke under for den og pakke os ind. Så lad mit råd til Udenrigsministeriet være, at I lægger jer tættere op ad eksempelvis den britiske linie.

Hvis det er fordi Udenrigsministeriet ikke vil risikere at skulle betale for en evakuering, så er mit råd til Udenrigsministeriet, at så bør Udenrigsministeriet hurtigst muligt sørge for at indgå en aftale med de relevante forsikringsselskaber og rejsebranchen, så dette overformynderi kan blive erstattet af reel information og vejledning.

I løbet af det tidligere rekordår 2000, rejste ca. 10.000 danskere til Bali, og i 2004 rejste næsten 7.000 dertil, på trods af advarslerne. Heraf kan man under alle omstændighed konkludere, at Udenrigsministeriet har noget, der godt kunne tolkes som et troværdighedsproblem.

Noter og kilder:

Interim Consultative Group on Indonesia: "Vulnerabilities of Bali's Tourism Economy: A Preliminary Assessment", Informal World Bank Staff Paper, World Bank, 1st November 2002
Rapporten er udfærdiget meget kort tid efter bombesprængningerne, og overvejelserne må derfor også anslås at være påvirket heraf - de forekommer som rent gætteværk. Men de facts som vurderingerne bygger på er absolut fyldestgørende. Her vurderer "eksperterne", at Balis turistindustri ikke har mulighed for at kunne reetableres inden for de førstkommende 3 år, ligesom det heller ikke er særligt sansynligt at det vil kunne ske i et lidt længere tidsperspektiv. Konkusionen er, at balineserne bør foretage en spredning af deres erhvervsaktiviteter, så de ikke bliver så afgørende afhængige af en enkelt erhvervsaktivitet som tilfældet er. Nu skete der så det, at turistindustrien faktisk har overlevet og at det endog har gjort det inden mindre end to år. Alligevel vil jeg absolut støtte opfordringen til at mindske afhængigheden af turismen.

Turismestatistik fra Bali Tourism Authority. Denne downloadable excell-statistik er pt. kun opdateret til og med oktober 2004.

Udenrigsministeriets rejsevejledning for Bali og resten af Indonesien. Såfremt linket ikke virker, så gå ind via forsiden på Udenrigsministeriets web-side - tryk her!

Det britiske udenrigsministeriums rejsevejledning for Bali og resten af Indonesien.

© Roskilde, den 12. januar 2005, Mogens Engelund

HOME - Tilbage til START - Tryk her!
Tilbage til START - Tryk her!

Såfremt du ønsker at sende mig en mail, så send den venligst til:
...du er velkommen til at sende mig en kommentar!


Opdateret d. 20.8.2005