HOME - Tilbage til START - Tryk her!
Se billeder fra flodbølgen, der rammer Sri Lanka
Se de falske tsunami-fotos og læs den nye artikel om billederne
Satellit-fotos fra Khao Lak og Banda Aceh

KATASTROFEN I ASIEN:

Jordskælvet ved Sumatra

Diverse facts, beregninger og formodninger
efter jordskælvet ved Sumatra 26. december 2004

- verdens største naturkatastrofe i nyere tid!
- påvirkede skælvet Jordens rotation - og kan det måles?

Den indiske kontinentalplade bevæger sig gennemsnitligt 6 cm ind under den burmesiske plade om året. I tilknytning til jordskælvet 26. december 2004 "rykkede" pladen sig omkring 10 meter ned, samtidig med at den burmesiske plade "flippede" op langs en 1.200-1.300 km lang nord-syd gående brudflade mellem de to kontinentalplader. Den største bevægelse foregik i de sydligste ca. 400 km af brudlinien, vest for den nordlige del af Sumatra, hvor de to kontinentalplader forrykkede sig op til 20 meter i forhold til hinanden.

Bredden af det berørte område i hele regionen fra Sumatra op mod Burma er omkring 100 km og enkelte steder op til 200 km, og det er fortrinsvis i dette område efterskælvene foregår.

Under denne proces bliver Det Indiske Ocean simplethen "smallere", hvad der er med til at forstærke den proces, hvorunder tsunamibølgen opstår (undergrunden "rykker sammen", og der opstår en lang fold el. bølge på havet). I alt rykkede den nordlige del af Sumatra op mod 15 meter nærmere Indien.

Denne proces forklarer også, hvorfor tsunamibølgen fortrinsvis bevægede sig mod øst og vest.

Den indiske kontinentalplades voldsomme bevægelse "ned i undergrunden" har været medvirkende til de rigtig mange efterskælv, hvis epicentre gennemgående ligger i dybder på omkring 30 km. Den indiske kontinentalplade stikker omkring 700 km ned i undergrunden på denne område og efterskælvede opstår under pladens "pludselige" ryk nedad.

Der har været mere end 100 efterskælv over 5,0 på Richterskalaen omkring den burmesiske kontinentale mikroplade i de efterfølgende 10 dage (se kortet til højre). Det er flere end der i alt har været i de foregående 10 år.

Ingen af disse efterskælv, der for de flestes vedkommende er foregået i omrking 30 km dybde, har forårsaget kontinentalbevægelser eller tsunamier.

Frekvensen af efterskælv har været klart aftagende.

Mudder-pludder-aktiviteter er tiltaget i Indiens eneste aktive vulkan på Baratang Island nær Middle Andaman. Risikoen for egentlige vulkanudbrud anses som meget usandsynlig, men der holdes øje med vulkanen på eksempelvis Barren Island, der sidst var i udbrud i 1991 og 1994.

Øgruppen Nicobarerne var dansk besiddelse 1756-1848 (med hovedkvarter på øen Kamorta) er en af de hårdt ramte regioner, og er langt værre ramt end den nordligere liggende øgruppe Andamanerne. Øgrupperne, der i alt omfatter mere end 500 øer, er indiske og udgør tilsammen den indiske delstat Andaman and Nicobar Islands. Af de i alt mere end 500 øer er kun omkring 50 beboede - af i alt ca. 300.000 mennesker.

Kun øgruppen Andamanerne kan besøges af turister, og selv indere skal have speciel tilladelse for at besøge Nicobarerne.

Den lille ø Car Nicobar (119 km², dvs. på størrelse med Læsø eller Samsø) huser hovedadministrationen for den sydlige øgruppe Nicobarerne. Her boede mellem 20.000 og 30.000 mennesker, og der ligger en lille lufthavn i forbindelse med en base for det indiske luftvåben. De første rapporter herfra fortalte om 65 omkomne, men det skulle vise sig at være langt, langt værre, og de geografiske og topografiske forhold gør det ikke let at få et overblik over forholdene. Øen er faktisk en vulkanø, og de eneste veje på øen ligger følger stort set kysten, og de små landsbyer ligger også langs kysten. Mange af dem er meget hårdt ramt. Der foreligger endnu ikke en samlet opgørelse over omkomne på Car Nicobar, men det blev hurtigt klart, at situationen var meget alvorlig, og officielt talte man om tabstal på mellem 10.000 og 15.000, men ikke desto mindre er det officielle tal for omkomne på Car Nicobar netop reduceret til omkring 500. Indiske journalister rejser nu spørgsmålet, om hvad der er sket med resten af de mange man for ganske få dage siden anså for omkomne. Lokalbefolkningen taler om mistede familiemedlemmer, landsbyerne er totalt ødelagte, og vejene er ufremkommelige og ødelagte af flodbølger og jordskælv. Det frygtes, at der begraves en tragedie her!

Effekten fra kontinentalforskydningen har effekt på Jordens rotation, så dagens længde har aftaget med 2,676 mikrosekunder - det er vanskeligt at måle, men tallet kan altså beregnes - endog med tre decimaler. Det svarer til at vi om 1.000 år skal stille vore ure 1 sekund tilbage!

Det er selvfølgelig beregnet, hvor megen energi, der blev udløst under jordskælvet og det svarer til ikke mindre end 475 megatons TNT eller hvad der svarer til 23.000 bomber af Hiroshima-størrelse!

Kilde til geologiske informationer: U.S.Geological Survey (www.usgs.gov)
Kilder vedr. Nicobarerne: diverse kilder (bl.a. www.and.nic.in).
Nyheder fra Andaman Islands og fra Nicobar Islands fra Google NewsSatellit-billeder fra Khao Lak og Banda Aceh på Sumatra
samt fra Andamanerne og Nicobarerne

Fra Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP), National University of Singapore er der offentliggjort en række detaljerede satellitfotes af de områder, der er berørt af katastrofen.
Klik på linket her for at se oversigten over tilgængelige fotos fra CRISP.
Der er mange billeder fra områderne, og fra de mest udsatte områder, er der billeder fra før og efter katastrofen.
Oversigt over områder på Sumatra, der blev berørt af tsunamiens hærgen De røde områder er de områder, der blev påvirket af tsunami'en - TRYK HER for at se kortet i stor udgave - Åbner i nyt vindue!
Kortet er stillet til rådighed af UNOSAT.
TRYK her for stor version af kortet - Åbner i nyt vindueHjælp ofrene for katastrofen!

Betal et beløb til
en af hjælpeorganisationerne

TRYK HER for stort billede! - åbner i nyt vindue Kort over jordskælvsområdet, med markering af de mange efterskælv (de gule cirkel-markeringer). Kortet er fra U.S.Geological Survey. Som det fremgår af kortet ligger skælvene først og fremmest omkring de sydlige bruglinier ud for Nord-Sumatra og følger brudlinierne nordpå langs Nicobarerne og Andamanerne.TRYK HER for at se deres gennemgang af skælvet og se deres illustrative kortmateriale. Såfremt ovennævnte link til kortet i stort format ikke fungerer er der link fra denne side til dette og andre illustrative kort.
Efterskælvene efter det store jordskælv den 26. december 2004 har for en meget stor dels vedkommende ramt øgrupperne Andamanerne og Nocibarerne. Specielt Nicobarerne er blevet hårdt ramt af de største skælv samt af de største påvirkninger fra tsunami-bølgen.


Katastrofen har ramt en række af verdens allerfattigste befolkningsgrupper
De har brug for hjælp for at overleve ... og de har brug for det NU!
Kontakt den hjælpeorganisation du foretrækker og støt indsatsen,
ALLE bidrag tæller!Lidt teknisk: Siden ses bedst i en skærmopløsning på 1024x768  -  Har du problemer eller kommentarer, så send mig en mail


HOME - Tilbage til START - Tryk her!
Tilbage til START - Tryk her!

Opdateret d. 14.1.2005