HOME - Tilbage til START - Tryk her!
Gå til ARTIKELOVERSIGT: Ethiopien
Flaget med Rasta Fari-farverne

Ethiopien

Ethiopien er stort. Med sine 1,1 million km² er det ca. 25 gange så stort som Danmark, eller større end Frankrig og Sverige tilsammen. Der bor omkring 68 millioner mennesker, hvilket er rigtig mange, når det nu engang kun er ca. 10% af arealet, der kan dyrkes, og den jævnligt tilbagevendende tørke sætter store begrænsninger for anvendelsen af kunstig vanding. Der er en udbredt fattigdom i Ethiopien, og gennemsnitsindkomsten er kun på omkring 100 US$ pr. indbygger. Den gennemsnitlige levealder er derfor også lav, kun ca. 45 år.

Ethiopien 1,1 mio.km² og 68 mio.mennesker Men Ethiopien har stolte historiske traditioner. Landet er det ældste selvstændige land i Afrika. Med undtagelse af en kort femårig periode, hvor landet var besat af Italien, har Ethiopien ikke været koloniseret, men indflydelsen fra både England og Italien har dog været markant.

Det er fra Etiopiens lavereliggende områder omkring Great Rift Valley, at vore ældste forfædre graves frem, eksempelvis den omkring 3,5 millioner år gamle "Lucy", og det er fra højlandsdistriktet Kafa at vor nationaldrik kaffe har sin oprindelse (kaffe hedder i øvrigt 'buna' i Ethiopien!).

På trods af en glorværdig historie er Ethiopien blevet mere kendt for de jævnligt tilbagevendende tørkesituationen, der ofte har haft katastrofale konsekvenser i form af sult og hungersnød. Det er da også sådanne situationer, der historisk har flyttet hovedstaden i "ryk" fra Dronningen af Sabas Axum i nord, via bl.a Lalibela med de klippeudhuggede kirker, til Addis Ababa, hvor kun moderne vandforsyning og store euchalyptus-plantager i en ring udenom byen, har sikret den nødvendige forsyning af livsvigtige energi- og vandressourcer.

Krigen mod Eritrea er afsluttet, de endelige aftaler om den fremtidige grænsedragning er underskrevet og grundlaget for fremtidig forligelighed hævdes at være til stede.

Det er et land, hvor historien er meget tæt på hverdagen, men samtidig er det et land, hvor nødvendigheden af mellemfolkelig sameksistens er afgørende nødvendig. Det hænger sammen med, at Ethiopien er meget stort og med tilsvarende stor natur- & samfundsmæssig variation og mangfoldighed. Det manifesterer sig eksempelvis i de mange forskellige sprog og kulturer, og med befolkningsgrupper, der absolut ikke altid har kunnet fungere sammen i fordragelighed. Men de begrænsninger i adgangen til naturressourcer, som ofte er årsagen til megen ufordragelighed, er nu så udbredt, og de evigt tilbagevendende perioder med hungersnød så katastrofale, at kun en samlet indsats kan føre til en øget samfundsmæssig og økologisk bæredygtighed. Nedbøren vil fortsat svigte med jævnlige, uforudsigelige mellemrum, men det behøver ikke at resultere i, at landet behøvet at blive flænset i smådele på grund af etniske konflikter. Det nye Ethiopiske samfund med den nye etnisk baserede regionale opdeling (i forfatningen fra 1994) er et forsøg på at løse nogle af disse problemer. Kun tiden kan vise om det lykkes, og om Ethiopien kan opretholde sin enestående naturmæssige og samfundsmæssige skønhed og mangfoldighed.


Ethiopisk kaffe

Buna - Probably the best coffee in the world!
... vil du vide mere?   ... eller købe?
tryk på logoet og kom direkte til kaffen
(åbner i nyt browservindue)

Dagens hovedoverskrifter
med de seneste nyheder fra Ethiopien kan du hente her:

1) De nyeste overskrifter med links til artiklerne fra EthioIndex News, Ethiopian News Search Engine
2) Fra den regeringsvenlige Walta Information Center
3) og fra MediaETHIOPIA med henvisninger til masser af rigtig gode artikler.

(alle eksterne links åbner i et nyt vindue, som du blot lukker efter at have orienteret dig i dagens nyheder)

Disse tre nyhedslinks er fortrinlige til at give et hurtigt overblik over aktuelle nyheder, se flere længere nede i oversigten.
Ethiopien
     ... historisk oversigt

2. årh. - Semitiske befolkningsgrupper fra den Arabiske Halvø grundlægger kongeriget Aksum.

4. årh. - Koptisk kristendom introduceres fra Egypten.

1530-31 - Den muslimske hersker Ahmad Gran erobrer store dele af Ethiopien.

Udenlandsk indflydelse

1818-68 - Lij Kasa erobrer Amhara, Gojjam, Tigray og Shoa.

1855 - Kasa krones som Emperor Tewodros II.

1868 - Tewodros lider nederlag til en britisk styrke, der beskytter de britiske interesseområder, og begår selvmord for at undgå at blive taget til fange.

1872 - Tigrayan leder krones som (evt. udnævner sig selv som) Yohannes IV.

1889 - Yohannes IV dræbes under kamp mod Mahdist styrker, og efterfølges på tronen af kongen af Shoa, der krones som Emperor Menelik II.

1889 - Menelik undertegner en bilateral venskabsaftale med Italien i Wuchale, som Italien tolker som overdragelse af Ethiopien som et protektorat.

1889 - Addis Ababa bliver Ethiopiens hovedstad.

1895 - Italien invaderer Ethiopien.

1896 - De italienske styrker overvindes endegyldigt af en samlet ethiopisk hær. Aftalen fra Wuchale annulleres, og Italien anerkender Ethiopiens uafhængighed, men opretholder kontrol over Eritrea.

1913 - Menelik dør og efterfølges af sit barnebarn, Lij Iyasu.

1916 - Lij Iyasu blev afsaat og afløst af Meneliks datter, Zawditu, der var landets reelle leder i kraft af kontrol over den unge Ras Tafari Makonnen, der blev indsat som formel regent.

1930 - Zawditu dør og efterfølges af Ras Tafari Makonnen, der krones som kejser Haile Selassie I.

1935 - Italien invaderer Ethiopien.

1936 - Italienerne erobrer Addis Ababa, Haile Selassie flygter og den italienske konge udråbes (af italienerne) aom kejser af Ethiopien. Ethiopien bliver sammen med Eritrea og Italiensk Somaliland betegnet som Italiensk Øst-Africa.

Haile Selassie regerer

1941 - Britiske & Commonwealth-styrker støtter den ethiopiske modstandsbevægelse - arbegnoch. Sammen slår de italienerne, og genindsætter Haile Selassie på tronen.

1952 - FN lægger Eritrea sammen med Ethiopia i en føderation eller forbundsstat.

1962 - Haile Selassie annekterer Eritrea, som herefter får status som en Ethiopian provins.

1963 - Organisation of African Unity afholder sin første konference i Addis Ababa.

"Red Terror"

1973-74 - Det anslås, at 200.000 mennesker dør i Wallo provinsen på grund af tørke, sult og hungersnød.

1974 - Haile Selassie afsættes i et statskup, ledet af Teferi Benti.

1975 - Haile Selassie dør under mystiske omstændigheder, mens han er i kupmagernes varetægt.

1977 - Benti myrdes og erstattes af Mengistu Haile Mariam.

1977-79 - Tusinder af statsansatte (og politiske opponenter) dør under en bølge af "Red Terror" iscenesat af Mengistu. Kollektivisering af landbruget indledes. I Eritrea-provinsen starter Tigrayan People's Liberation Front en væbnet opstand for selvstændighed.

1977 - Somalia invaderer Ethiopiens Ogaden region.

1978 - Somalias invasionsstyrker slås tilbage med massiv hjælp fra Sovjetunionen og Cuba.

1985 - Den værste sultkatastrofe siden 1973-74. Fødevare- og katastrofebistand fra Vesten. Op mod en million omkommer af sult og hungersnød. Tusinder fra Eritrea og Tigre tvinges til at flytte som led i omfattende landbrugsreformer med genbosættelser af befolkningen fra de mest tørke-udsatte områder.

1987 - Mengistu vælges til præsident under en ny forfatning.

1988 - Ethiopien og Somalia underskriver fredstraktat.

Ethiopien efter Mengistu

1991 - Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front erobrer Addis Ababa. Mengistu vælger at flygte. Eritrea etablerer egen provisorisk regering mens landet afventer afholdelse af folkeafstemning om selvstændighed.

1992 - Haile Selassies jordiske rester findes under et toilet i Paladset.

1993 - Eritrea erklæres uafhængigt efter folkeafstemning.

1994 - Ny forfatning opdelet Ethiopia i ethnisk-basede regioner.

1995 - Negasso Gidada bliver præsident, mens Meles Zenawi vælges til den magtfulde post som premierminister.

Krig med Eritrea

1998 - Uoverensstemmelser mellem Ethiopien og Eritrea om grænserne mellem de to lande fører til åbne militære sammenstød.

1999 - Konflikten mellem Ethiopien og Eritrea udvikler sig til regulær krig.

2000 April - Mere end otte millioner ethiopiere sulter og hungersnød er udbredt efter tre års mangel på regn og dermed fejlslagen høst.

2000 Juni - Ethiopien og Eritrea indgår aftale om våbenhvile, og tillader en FN observationsstyrke at overvåge våbenhvilen og kontrollere tilbagetrækning af ethiopiske tropper fra Eritrea.

2000 November - Haile Selassie begraves i Addis Ababas Trinity Cathedral.

2000 December - Ethiopien og Eritrea underskriver fredsaftale i Algeriet, der formelt afslutter krigen. Aftalen indbefatter etablering af kommissioner til at afgøre uoverensstemmelser vedr. grænsedragning og sikre udveksling af krigsfanger samt tilvejebringe mulighed for tilbageflytning af befolkningsgrupper, der er blevet forflyttet under konflikterne.

2001 24 Februar - Ethiopien annoncerer at alle tropper er trukket tilbage fra Eritrea i overensstemmelse med aftalerne med FN som mellemmand, så krigen nu kan få sin endelige afslutning.

2002 April - Ethiopien og Eritrea accepterer officielt den nye grænsedragning, der er resultatet en en uafhængig grænsekommission, bosat i Haag. Begge lande fastholdt dog krav på byen Badme, så den endelige fredsaftale trak fortsat ud.

2002 November - Primierminister Meles Zenawi advarer, at Ethiopien står overfor en hungersnød, hvis omfang kan overgå katastrofen fra 1984 (hvor næsten en million døde af sult). Op mod 15 millioner mennesker vil formentlig blive ramt af hungersnød, og han anmoder om international bistand hurtigst muligt.

2003 April - Den uafhængige grænsekommission afgør at den omstridte by Badme ligger i Eritrea. Ethiopia hævder at afgørelsen er unacceptabel. Eritrea kræver, at Ethiopien skal anerkende afgørelsen.

2004 - I en evalueringsrapport fra 19.dec.2003 roser Kofi Annan Eritrea for samarbejde med grænsekommissionen, mens han beklager ikke at kunne sige det samme om Ethiopien.

2005 Maj - Parlamentsvalg 15. maj 2005 - Stor entutiasme og aktivitet op til valget, som oppositionen vandt klart i Addis Ababa. Præsidens Zanewi hævdede efterfølgende, at han til gengæld vandt hovedparten af mandaterne i landområderne. Oppositionen har klaget over valgets forløb. Sikkerhedsstyrkerne har slået meget hårdt ned på fredelige demonstrationer. Efter mere end 2 måneder er det endelige valgresultat ikke offentliggjort.
Præsident Zanewi er blevet tildelt Yara-prisen for fremragende arbejde for bekæmpelse af sult og hungersnød, samtidig med rapporter om det modsatte.

Masser af links til
informationer om Ethiopien

En lang række gode links til nyheder og informationer
om økonomi, politik og menneskerettigheder
samt masser af gode rejsehenvisninger & -beretninger


Generelle oversigter, landeprofiler, m.m.

 • Country Profile: Ethiopia, fra USAs Udenrigsministerium: U.S. Department of State
 • The World Fact Book: Ethiopia, udgivet af U.S. Central Intelligence Agency (CIA)
 • Ethiopia Country Profile, fra Wikipedea
 • Country Report: Ethiopia, i CountryReports.org"
 • Country Profile: Ethiopia, fra AlertNet.org


  Udvikling

 • Ethiopia Country Page, fra African Development Bank Group.
 • Verdensbanken: Ethiopia Country Page, fra World Bank Group.
 • Human Development Indikatorer: Ethiopia, samlet i "Human Development Index", der er udgivet af UNDP (UN Development Programme).
 • Bæredygtig udvikling og fattigdomsbekæmpelse i Ethiopien, fra "Development Gateway: Portal on sustainable development and poverty reduction".
 • Natural Disaster Profile: Ethiopia, fra "OFDA/CRED International Disaster Database".
 • Technological Disaster Profile: Ethiopia, fra "OFDA/CRED International Disaster Database",


  Økonomi, Landbrug, m.m.

 • Ethiopien og Den Internationale Valutafond (IMF), udarbejdet af "International Monetary Fund (IMF)",
 • Investment Guide to Ethiopia, udarbejdet af UN Conference on Trade and Development (UNCTAD),
 • Energy Overview, udarbejdet af Energy Information Administration, Det Internationale Energiagentur,
 • Database on Food and Agriculture: Ethiopia, med masser af data til belysning af landbrug og fødevareproduktion, udarbejdet af "Food and Agriculture Organization (FAO)",
 • Ethiopia: Analyses and Country Profiles on Water Resources Development, i forbindelse med landbrug og fødevareproduktion, udarbejdet af "Food and Agriculture Organization (FAO)",


  Regering og politik

 • Governments on the WWW Ethiopia
 • Parliament of FDRE, Ethiopiens parlament.
 • Ethiopian People Revolutionay Party Homepage
 • FDRE-Constitution
 • Government of Ethiopia, Den ethiopiske regerings officelle talsmand.
 • Ethiopian Government Information Service
 • Ethiopian Ministry of Foreign Affairs
 • Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments: Ethiopia, regeringen og dens medlemmer, udarbejdet af CIA (USA)".
 • Political Resources on the Net: Ethiopia, politisk portal udarbejdet af den italienske radiostatation Radio Radicale.
 • Governments on the WWW: Ethiopia, fra portal udarbejdet af "Governments on the WWW".
 • Political Chronology and Constitution of Ethiopia, i "WorldStatesmen.org",


  Sundhed

 • Ethiopia Country Page, udarbejdet af "World Health Organization (WHO)"
 • HealthInfo Ethiopa, udarbejdet af "?GeoCities.com??"
 • Ethiopia Country Indicators, udarbejdet af "UNICEF",
 • Ethiopien landeoversigt fra UNAIDS, oversigt over HIV-AIDS-situationen, udarbejdet af FN-organisationen "UNAIDS",
 • Global AIDS Programme: Ethiopia, udarbejdet af "Centers for Disease Control and Prevention",


  Menneskerettigheder

 • Human Rights Internet 2003: Ethiopia, ... landespecifikke menneskerettighedsinformationer fra FN-systemet, udarbejdet af "Human Rights Internet",
 • Human Rights Watch: Ethiopia (Africa) 2003, ... landespecifikke menneskerettighedsinformationer, udarbejdet af "Human Rights Watch, International",
 • Ethiopia Country Page, i "Amnesty International".
 • Ethiopia Country Report on Human Rights Practices, udarbejdet af USAs udenrigsministerium, "U.S. Department of State",
 • UN HCHR in Ethiopia-Eritrea, FNs Højkommissoriat for Menneskerettigheder UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR),
 • Country Report: Ethiopia, i "Freedom House",
 • Ethiopia Mine Action Programme, udarbejdet af UN Development Programme (UNDP),
 • Ethiopien og landminer, udarbejdet af "Landmine Survivors Rehabilitation Network",
 • Ethiopia Landmine Monitor Report 2002, udarbejdet af "International Campaign to Ban Landmines",
 • Ethiopien og landminer (UN), udarbejdet af "UN Mine Action Service (UNMAS)",


  Udviklingsorganisationer, nødhjælp, INGOer, NGO'er, m.m.

 • UN Emergencies Unit for Ethiopia
 • UNDP i Ethiopien, tilknyttet UN Development Programme (UNDP),
 • "", tilknyttet "",
 • WFP in Ethiopia, tilknyttet World Food Programme (WFP),
 • Ethiopia Civil Defence, Information om management af katastrofe- og nødsituationer udarbejdet af International Civil Defence Directory,
 • UNICEF in Ethiopia, tilknyttet UNICEF,
 • ReliefWeb: Ethiopia, This page contains a list of the latest major documents added to ReliefWeb pertaining to Ethiopia, udarbejdet af "Relief Web",
 • UN news about Ethiopia
 • UN Mission in Ethiopia and Eritrea
 • (FAO-GIEWS) - Food and Agriculture in Ethiopia
 • Ethiopiens Røde Kors, - Hovedorganisationen: "Det internationale Røde Kors og Røde Halvmåne".
 • International Committee of the Red Cross in Ethiopia, tilknyttet: "International Committee of the Red Cross (ICRC)".
 • WHO i Ethiopien, knyttet FN-organisationen "World Health Organization (WHO)",


  Antropologi, Sprog, Historie, m.m.

 • Languages of Ethiopia, i "Ethnologue",
 • Ethiopianhistory.com, tilknyttet "",
 • Ethiopia - A Country Study, en meget omfattende landebeskrivelse udgivet af U.S. Library of Congress.


  Kunst, kultur & samfundsforhold m.m.

 • A Collection of Essays by Dr. Richard Pankhurst
 • Coffee Abyssinya
 • den originale Buna Etiopisk Kaffe
 • Doig's Ethiopian Stamp Catalogue
 • Ethiopia - stamps
 • Ethiopian Philatelic Society a club for collectors of Ethiopia stamps
 • Ethiopian Stamps at Michael Rogers Inc
 • Ethiopian National Museum - Arts
 • The Africa Guide - Ethiopia - Music


  Nationale massemedier, aviser, dagblade, m.m.

 • The Addis Tribune - privately-owned English-language weekly
 • Addis Tribune 2002 Archive
 • Addis Tribune 2001 Archive
 • Addis Tribune 2000 Archive
 • Radio Ethiopia - state-owned, operates National Service and External Service
 • Walta Information Centre (WIC) - privately-owned, pro-government nyhedsbureau.
 • Ethiopian News Agency (ENA) - state-owned nyhedsbureau
 • Newspapers of Ethiopia, en oversigt udarbejdet af "Newspapers of the World on the Internet",
 • Newspapers of Ethiopia, udarbejdet af "Internet Public Library",
 • National on-line papers, udarbejdet af "Online Newspapers",
 • Directory of national radio and television stations: Ethiopia, udarbejdet af "TV Radio World",


  Flygtninge og IDP (Internal Displaces People)

 • Ethiopia Country Report, fra "U.S. Committee for Refugees"
 • Ethiopia Country Page, tilknyttet Refugees International,
 • IDPs in Ethiopia, The Global IDP Project of the Norwegian Refugee Council, Geneve (IDP = internal displaced people), - monitoring internal displacement worldwide, tilknyttet "Global IDP-project",


   

  Turist- og rejseinformationer, rejsebureauer, turistkontorer, m.m.

 • Destination: Ethiopia, med de mest dugfriske informationer fra Lonely Planet,
 • UK Travel advice: Ethiopia, rejsevejledning fra Englands udenrigsministerium Foreign and Commonwealth Office,
 • US Consular Information Sheet: Ethiopia, rejsevejledning fra USAs udenrigsministerium.
 • US Health Information for Travelers: Østafrika, med gode sundhedsinformationer fra USAs Centers for Disease Control and Prevention,
 • Exprience Ethiopia Travel
 • Tour Operators
 • Ethiomarket - Tourisme
 • Ethiopian Tourism Commission, Officiel turismesite.
 • Ethiopian Tourism Web Page
 • Ethiopien Simien Mountains med Albatros Travel.
 • GLT Green Land Tours, et af de dominerende tourarrangører i Ethiopien.
 • EthioMarket - Rejsebureauer


  Rejseberetninger fra Ethiopien

 • Travel in Ethiopia (by John Graham)
 • Rejsen gennem Etiopien
 • Africa Travel Magazine - Showcase of African Travel, Trade and Tourism - in Print and Online


  Diverse uredigerede links om Ethiopien

 • Welcome to DEVINET-DEVelopment Information Network on EThiopia
 • Cyber Ethiopia dot com
 • EthioMarket, The GateWay To Ethiopia
 • Ethiopia in 1995
 • GondarLink
 • The Abyssinia Cyberspace Gateway
 • The ACG Ethiopia Page
 • UNDP - ET About Ethiopia
 • Works and Words
 • ECOTOURISM IN ETHIOPIA – THE PERSPECTIVES AND EXPERIENCE OF VILLAGE ETHIOPIA
 • ENA Home Page
 • EthioMarket, The GateWay To Ethiopia -
 • Ethiopia - Index of all pages
 • Ethiopia Page
 • Ethiopia
 • Ethiopien-foreningen
 • Fiameta Ethiopia, brought to you by Dawit Kebede.
 • http--www.stabi.hs-bremerhaven.de-whkmla-region-eastafrica-xethiopia.html <
 • a href="http://www.injera.com/">Injera Online
 • Letter from Ethiopia
 • Links to other Ethiopiske Links & News Agencies
 • MediaETHIOPIA - Your Ultimate Portal to Ethiopia.
 • myethiopia.info - news-links
 • myethiopia.info
 • Past Feature Stories
 • Village Ethiopia - Bringing you closer to people and nature


  Vejret i Ethiopien

 • Vejret i Ethiopien, udarbejdet af "Weatherbase",
 • Ethiopian city weather, fra Yahoo,
 • Vejret i Ethiopien i forskellige byer, udarbejdet af "WeatherHub".


  "Hvordan finder jeg mere om Ethiopien?"
       ... prøv disse portaler & søgemaskiner, der fokuserer specielt på Ethiopien

 • Cyber Ethiopia - The premier and pioneering portal to all that is Ethiopian on the world wide web (Geneve, Schweiz - sprog: engelsk, amharic)
 • EthioIndex - Directory of sites about Ethiopia (Minneapolis, USA - sprog: engelsk)
 • Ethio Search - Ethiopian web portal (Toronto/Ontario, Canada - sprog: engelsk)
 • Google - findes også udformet på de største ethiopiske sprog Amharic og Tigrinya (Mountainview CA, USA)
 • WOYAA! - Your window to Ethiopia! (London - sprog engelsk)
  For undgå at mine indstillinger og justeringer af hjemmesiden skal få indflydelse når et link åbnes (og omvendt),
  er alle eksterne links indstillet til at åbne i nyt browservindue.
  Oplever du problemer, eller savner du specielle informationer, så giv mig venligst besked.  © Mogens Engelund, 2004

  ...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
  Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!


 • Opdateret d. 26.12.2005